Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym podczas Międzynarodowej Konferencji w Nowym Sączu

„Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - aspekty prawne i społeczne” to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w auli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Udział w niej jako patron naukowy wziął m.in. komendant powiatowy policji w Gołdapi insp. dr Dariusz Stachelek.

W czwartek (16.11.2023 r.) szef gołdapskich policjantów uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn.: "Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - aspekty prawne i społeczne", która odbyła się w Nowym Sączu.

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, insp. dr Dariusz Stachelek, na początku 2021 roku uzyskał stopień naukowy doktora i w dalszym ciągu realizuje swoje naukowe pasje.

Insp. dr Dariusz Stachelek jest autorem pracy naukowej pt. "Wybrane aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym regionu turystycznego Warmii i Mazur w bezpośrednim sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej", która ukaże się w pokonferencyjnej monografii, która zostanie wydana przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Konferencję patronatem honorowym objął nadinsp. Michał Lendzion - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Pan Łukasz Smółka - Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pan Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Pan Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki.

Natomiast patronatem naukowym objął insp. dr Dariusz Stachelek, dr hab. Mariusz Cygnar, insp. dr Krzysztof Dymura, dr Joanna Kosiniak, prokuratur dr. Piotra Kosmaty, dr. hab. med. Jarosław Woroń, dr n. o zdr. Marcin Mikos oraz dr. hab. inż. Marian Żuber. 

Jest to ogromny zaszczyt i wyróżnienie. GRATULUJEMY!

Podziękowania należy też skierować w kierunku nadinsp. Tomasza Klimka - Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który wspiera aktywność naukową i pasję Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi. 

(md/kh)

Powrót na górę strony