Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

57-latek znęcał się nad matką. Policjanci nakazali mu natychmiast opuścić mieszkanie

Korzystając z uprawnień, jakie daje ustawa antyprzemocowa dzielnicowy wydał nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec 57-latka, który stosował przemoc wobec swojej matki.

W niedzielę (04.06.2023 r.) kilka minut przed godz. 16:00 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie od kobiety, że została pobita przez syna. Do zdarzenia miało dojść w jednej z miejscowości w gminie Korsze. Pod wskazany adres natychmiast został wysłany policyjny patrol. Będący na miejscu policjanci ustalili, że 57-letni mężczyzna będąc pod działaniem alkoholu wszczął awanturę ze swoja matką, podczas której wyzywał ją słowami wulgarnymi, groził, popychał oraz uderzył kijem. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. W poniedziałek (05.06.2023 r.), kiedy mężczyzna wytrzeźwiał wydano wobec niego nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do tego lokalu przez kolejne 14 dni. W rodzinie wszczęta została procedura Niebieskiej Karty.

Policjanci niemal każdego dnia interweniują w rodzinach, w których dochodzi do przemocy domowej. W bieżącym roku funkcjonariusze na terenie powiatu kętrzyńskiego założyli już 59 Niebieskich Kart, w 15 przypadkach funkcjonariusze interweniowali w rodzinach, które już wcześniej objęte były tą procedurą. 29 interwencji miało miejsce na wsiach powiatu kętrzyńskiego, a 30 w mieście.

Od początku 2023 roku przemoc dotknęła 90 osób. Wśród nich były: 52 kobiety, 5 mężczyzn oraz 33 osoby małoletnie.

Wśród osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie było: 54 mężczyzn (w tym 47 nietrzeźwych), 5 kobiet w tym 3 nietrzeźwe. Policjanci zdecydowali o zatrzymaniu w policyjnym areszcie 29 sprawców przemocy domowej. Wśród zatrzymanych było: 27 mężczyzn i 2 kobiety.

Jak wynika z Niebieskich Kart, zakładanych przez policjantów, najczęściej sprawcy stosują przemoc psychiczną. Takich przypadków funkcjonariusze odnotowali aż 85. Do przemocy fizycznej doszło w 41 rodzinach. Zdarzyły się także przypadki innego rodzaju przemocy.

Jak widać przemoc w rodzinie jest niestety zjawiskiem występującym dość często. Pamiętajmy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem, za które grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Nie bądźmy zatem obojętni, kiedy słyszymy, że za ścianą dzieje się coś złego. Aby pomóc, zadzwońmy wówczas na numer alarmowy 112.

Przypominamy!

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania. Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

  • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
  • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:

  • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
  • jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
  • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

  • do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
  • w miarę możliwości numeru telefonu,
  • informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

(ep/kh)

Powrót na górę strony