Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Wojewódzka Spartakiada Klas Mundurowych za nami!

Druga Wojewódzka Spartakiada Klas Mundurowych za nami. Organizatorom przyświecały takie cele jak upowszechnienie wśród młodych ludzi strzelectwa i sportów proobronnych, zachęcenie młodzieży szkolnej do wybrania ścieżki zawodowej związanej z formacjami umundurowanymi i zapewnienie uczniom klas mundurowych niezapomnianych wrażeń.

Po raz pierwszy Spartakiadę zorganizowano w 2019 roku. Po latach przerwy, spowodowanej pandemia koronawirusa, zmagania sportowe uczniów klas mundurowych mogły odbyć się po raz kolejny. Do Olsztyna (23.05.2023 r.) przyjechało 21 drużyn z klas mundurowych z całego województwa.

Celem Spartakiady jest nie tylko rozwijanie umiejętności fizycznych i sprawności kadetów, ale również kształtowanie wartości związanych z obronnością i służbą dla kraju. Wydarzenie było także doskonała okazją na promocje policyjnego zawodu, a wszyscy zebrani mogli być świadkami dynamicznego zatrzymania uciekających przestępców. 

Uczniowie mieli okazje sprawdzić swoje umiejętności podczas w różnorodnych konkurencjach sportowych. 

W uroczystym zakończeniu zmagań udział wzięli m.in.: Wojewoda Artur Chojecki, nadinsp. Tomasz Klimek - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji gen. bryg. Mirosław Bryś, Zastępca Dowódcy 16. Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Dariusz Kosowski, Szef olsztyńskiego oddziału CWCR płk. Artur Lichończak, Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Jarosław Kowalski.

(js)

Powrót na górę strony