Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niewybuch w Sarnowie

W Sarnowie podczas wykonywanych prac polowych znaleziono pocisk artyleryjski pochodzący z czasów wojny. Niebezpieczny przedmiot do czasu przyjazdu patrolu saperskiego zabezpieczali nidziccy policjanci.

W poniedziałek (22.05.2023 r.) około godz. 11:00, 40-latek wykonujący prace polowe w pobliżu swojej posesji w Sarnowie (gmina Kozłowo) poinformował dyżurnego nidzickiej jednostki Policji o ujawnionym skorodowanym przedmiocie przypominającym pocisk. W pierwszej kolejności znalezisko sprawdził funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego nidzickiej policji. Ujawniony przedmiot to pocisk artyleryjski z czasów wojny. Do czasu przybycia patrolu saperskiego, niewybuch o długości około 20 cm zabezpieczali policjanci. Przybyły na miejsce patrol saperski jeszcze tego samego dnia zabrał niebezpieczny przedmiot by następnie zneutralizować go w bezpiecznym miejscu.

W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu:

  • Nie dotykaj i nie przesuwaj go.
  • Nie manipuluj przy znalezionych tego typu przedmiotach, nie używaj wobec nich jakichkolwiek narzędzi. Takie działanie grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!
  • Powiadom Policję. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.
  • Do czasu przyjazdu Policji pozostań w pobliżu znaleziska, zabezpiecz miejsce – nie dopuszczaj innych osób do przedmiotu.
  • Działając profilaktycznie: zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania w przypadku ujawnienia niebezpiecznego znaleziska.

(ap/kh)

  • Niewybuch ujawniony podczas prac polowych w Sarnowie
    Niewybuch ujawniony podczas prac polowych w Sarnowie
Powrót na górę strony