Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie wigilijne z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

W sobotnie popołudnie przy świątecznym stole spotkaliśmy się z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach z województwa warmińsko - mazurskiego. Spotkanie wigilijne, które odbyło się po dwuletniej przerwie, wymuszonej pandemią, przyniosło wiele wzruszeń.

W sobotę (17.12.2022r.) podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach po raz kolejny spotkali się na wspólnej Wigilii. Spotkania wigilijne, które stały się już tradycją, są wyrazem naszej pamięci o kolegach, którzy odeszli na wieczną służbę. Tegoroczną uroczystość rozpoczął nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który składając życzenia świąteczne przypomniał o tym, jak ważna jest wzajemna pomoc, uwaga poświęcana drugiemu człowiekowi oraz dobro, które można znaleźć w każdym z nas. Do życzeń dołączyła się mł. insp. w st. sp. Irena Zając Prezes Zarządu Fundacji, która przypomniała, że Fundacja istnieje już od 25 lat. Podsumowała też przy tej okazji dotychczasowe działania i podkreśliła ogromne zaangażowanie warmińsko - mazurskich policjantów w pomoc podopiecznym. W uroczystości wzięli również udział: senator Bogusława Orzechowska, poseł Zbigniew Babalski, podinsp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko - Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, Henryk Kołecki – wiceprzewodniczący WM Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, Wojciech Ziober – reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz ks. prałat Roman Wiśniowiecki.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Prezes Zarządu Fundacji oraz Przewodniczący Warmińsko - Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów przekazali podopiecznym świąteczne upominki. Na zakończenie oficjalnej części spotkania wszyscy podzielili się wigilijnym opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia.

By wprowadzić wszystkich w świąteczny nastrój, zadbał Chór Policji Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego, który przygotował i wykonał kolędy. Przepiękne i wzruszające aranżacje zaprezentowane przez policjantów zachęciły do wspólnego kolędowania.

O Fundacji

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej głównym celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe oraz stypendia i inną pomoc związaną z edukacją podopiecznych, a także dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji podopiecznych Fundacji. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te spełniają podwójną rolę - z jednej strony dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu mogą podzielić się swoimi doświadczeniami.

Tylko w tym roku warmińsko - mazurscy policjanci przekazali Fundacji blisko 93 tysiące złotych z comiesięcznych, dobrowolnych wpłat. Jesteśmy w czołówce policyjnych garnizonów, które regularnie wspierają Fundację (co miesiąc z kont funkcjonariuszy, oczywiście, którzy zadeklarowali taką chęć, pobierana jest drobna kwota). Jest to bardzo ważne wsparcie dla rodzin potrzebujących pomocy.

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, zachęcamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzeczFundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, KRS 0000101309.

Serdecznie dziękujemy za każdą formę wspierania tej działalności.

https://fundacjapolicja.pl/pomagaj/ 

 • nadinsp. Tomasz Klimek
  nadinsp. Tomasz Klimek
 • Chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego
  Chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego
 • Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
  Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 • Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
  Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
 • Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
  Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
 • Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
  Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 • Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
  Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
 • Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
  Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
 • Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
  Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

(mcz/kh)

Powrót na górę strony