Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie szkolenie obronne

W sytuacjach kryzysowych bardzo ważna jest prawidłowa koordynacja działań służb, powołanych do przeciwdziałania ich skutkom oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Żeby te działania były skuteczne w czasie wystąpienia kryzysu, potrzebne są odpowiednie szkolenia. Dlatego policjanci ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadzili wojewódzkie szkolenie obronne z elementami zarządzania kryzysowego.

Przezorny zawsze ubezpieczony – mówi się tak o osobach zapobiegliwych, zawsze przygotowanych we właściwy sposób na różne sytuacje i okoliczności. Dotyczy to też instytucji. Szczególnie tych odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne. Należy do nich m.in. Policja, dlatego funkcjonariusze ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadzili szkolenie obronne z elementami zarządzania kryzysowego, dla grupy policjantów i pracowników Policji. Szkolenie skupiło kadrę kierowniczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, dowództwo Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie, komendantów powiatowych i miejskich Policji oraz policjantów i pracowników Policji realizujących zadania operacyjno – obronne oraz kadrowo – mobilizacyjne w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz komendach powiatowych i miejskich garnizonu warmińsko – mazurskiego.

Głównym zamierzeniem była realizacja tematyki szkolenia obronnego, zgodnie z „Planem szkolenia w jednostce przewidzianej do militaryzacji w Policji - Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na 2022 rok”, w tym omówienie procesu militaryzacji jednostek organizacyjnych Policji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w przypadku podwyższania gotowości obronnej państwa.

Na szkoleniu podsumowano realizację przygotowań obronnych w województwie w 2022 roku, omawiając m.in. zagadnienia dotyczące m.in. organizacji i przeprowadzenia ogólnokrajowego ćwiczenia „EGIDA-22”, czyli powołania osób, mających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji.

Wśród prelegentów, oprócz przedstawicieli wydziałów branżowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (Sztab Policji, Wydział Kadr i Szkolenia, Główny Księgowy, Wydział Zaopatrzenia, Wydział Transportu i Wydział Prewencji) znaleźli się również przedstawiciele współorganizatora szkolenia oraz osoby zaproszone jako goście, a wśród nich przedstawiciele Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku oraz Starostw Powiatowych woj. warmińsko – mazurskiego.

Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 62 osoby.

(md/tm)

  • Prelegenci podczas szkolenia
    Prelegenci podczas szkolenia
  • Prelegenci podczas szkolenia
    Prelegenci podczas szkolenia
  • Prelegenci podczas szkolenia
    Prelegenci podczas szkolenia
Powrót na górę strony