Z-t-P/35/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska