Z-t-P/20/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska