Z-t-P/37/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: 19-12-2018 r.
CPV: CPV – 45000000-7-; CPV-39130000-2 – ;CPV – 39110000-6; CPV-35200000-6; CPV-38000000-5
Wartość zamówienia: Array

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach wraz z wyposażeniem w sprzęt kwaterunkowy oraz sprzęt techniki policyjnej i biurowej

Pliki do pobrania