Z-t-P/1/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: 06-04-2018 r.
CPV: CPV – 45216110-8
Wartość zamówienia: Array

Wykonanie docieplenia elewacji i dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku Policyjnej Izby Dziecka KWP w Olsztynie przy ul. Borowej 9.

Pliki do pobrania