Z-t-P/23/17 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska