Z-t-P/16a/17 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska