Z-t-P/3/19 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków na 22-03-2019 r. godz. 13:00; Odpowiedzi na zapytania w załączeniu.
CPV: CPV: 34351100-3; CPV- 34411200-3
Wartość zamówienia: Array

Sukcesywne dostawy ogumienia do samochodów i motocykli dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie