Z-t-P/12/17 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: Informacja o wyniku licytacji elektronicznej L-94-2017 z dnia 11.04.2017 r.
CPV: 09211000-1; 09211100-2; 09211600-7; 09211650-2; 24951300-8
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego