Jeśli chcesz wziąć udział w programie... - "Zanim będzie za późno" - Policja Warmińsko-Mazurska

"Zanim będzie za późno"

Jeśli chcesz wziąć udział w programie...

Rodzicu!!!

Właśnie zrobiłeś pierwszy krok, by dowiedzieć się więcej o środkach psychoaktywnych i dopalaczach.

Udział w programie pozwoli Ci na poszerzenie wiedzy na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

Podczas spotkań dowiesz się, jak rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków przez młodzież i w jaki sposób postępować z dzieckiem w przypadku zauważenia problemu.

Podniesiesz swoją wiedzę na temat aspektów prawnych związanych z narkotykami oraz zdobędziesz wiedzę na temat form i możliwości uzyskania pomocy.

Jeśli jesteś zainteresowny udziałem w programie zgłoś się do Dyrektora szkoły lub do najbliższej jednostki Policji.