Wydział Kontroli

Wydział Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn

                         

Naczelnik Wydziału

 mł. insp. Grzegorz Królik

Zastępca Naczelnika Wydziału

 podinsp. Zbigniew Duda

 

 

Sekretariat Wydziału

tel. (89) 522 53 90
fax (89) 522 53 95

Zespół Kontroli

 tel. (89) 522 53 96, 522 54 07, 522 54 12, 522 53 97, 522 53 98, 522 54 05, 522 54 11

Zespół Analiz

tel. (89) 522 54 04, 522 52 56, 522 54 06, 522 54 00

Zespół Skarg i Wniosków

tel.(89) 522 54 01,522 54 03, 522 53 99

W Zespole Skarg i Wniosków sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Rozpatrywanie skarg i wniosków - SKARGI I WNIOSKI

 

Jednoosobowe stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

 

tel. (89) 522 54 02

 

Zadaniem Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie jest zapewnienie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji dostępu do informacji o stanie realizacji ustawowych zadań przez podległe jednostki Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji, w celu wspomagania procesu decyzyjnego poprzez:

  1. prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
  2. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy, a także kontrolowanie i nadzorowanie organizacji przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków przez jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy;
  3. monitorowanie zdarzeń z udziałem policjantów, pracowników z jednostek Policji lub komórek organizacyjnych Komendy;
  4. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w obiektach Komendy.