Wydział Inwestycji i Remontów - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 3 bud. nr 27
10-049 Olsztyn

tel. (89) 522 44 40
fax (89) 522 43 45

email: naczelnik.wiir@ol.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału

 kom. Tomasz Didjurgeit


Zakres zadań:

 

 • planowanie, przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego;
 • zaopatrywanie, w należny sprzęt i materiały budowlane, Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komend Miejskich i Powiatowych Województwa warmińsko-mazurskiego, jednostek zamiejscowych Komendy Głównej Policji z siedzibą w Olsztynie;
 • gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami, w skali województwa, w zakresie utrzymania nieruchomości;
 • doradztwo techniczne i obsługa merytoryczna komend miejskich i powiatowych Policji;
 • realizowanie zadań wynikających z przepisów Prawa budowlanego w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
 • gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie;
 • prowadzenie gospodarki lokalami, tymczasowymi kwaterami oraz nadzór merytoryczny nad wydzierżawionymi obiektami;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej policjantów, emerytów i rencistów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków merytorycznie dotyczących zakresu działania wydziału, w tym udzielanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dla policjantów ubiegających się o udzielenie pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w sprawach mieszkaniowych;
 • naliczanie równoważników oraz należności finansowych dla funkcjonariuszy KWP w Olsztynie;
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości, opracowywanie wniosków w sprawach nabywania, zbywania lub przekazywania nieruchomości oraz umów dotyczących posiadania zależnego;
 • przygotowanie oraz realizacja zadań remontowych i konserwacyjnych dla nieruchomości KWP.