Termin badań - System jakości - Policja Warmińsko-Mazurska

System jakości

Termin badań

Zleceniodawca informowany jest o planowanym terminie realizacji badań i wydaniu opinii oraz zachodzących zmianach. W przypadku braku akceptacji wskazanego przez Laboratorium Kryminalistyczne terminu badań należy zgłosić do LK KWP w Olsztynie pisemną informację o rezygnacji z badań. LK KWP w Olsztynie po otrzymaniu pisemnej informacji o rezygnacji z badań zwróci nadesłany materiał dowodowy. Brak informacji w terminie 7 dni od doręczenia pisma będzie traktowany jako zgoda na rozpoczęcie badań w planowanym terminie.