Metody badawcze - System jakości - Policja Warmińsko-Mazurska

System jakości

Metody badawcze

Zespół Biologii

Koordynator Zespołu (kierownik techniczny)
tel. miejski (89) 522 4229
tel. służbowy 7314229

           
Badania z zakresu genetyki sądowej prowadzone są zgodnie z aktualną procedurą badawcza:

„Kryminalistyczne badania DNA w multipleksowych systemach STR”
LK – J-115/PB-BI-01/10 wydanie 15 z dnia 23.08.2019 r.
(procedura akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacyjne).


Wychodząc naprzeciw potrzebom zleceniodawców i zainteresowanych stron, Laboratorium wprowadziło w odniesieniu do procedury badań genetycznych elastyczny zakres akredytacji w granicach stosowania zmodyfikowanych metod własnych.

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego stanowiąca załącznik do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1349 dostępna będzie na stronie internetowej  www.pca.gov.pl  oraz w siedzibie laboratorium.

Uwaga

Po zakończeniu badań pozostałości po badaniach (izolaty) poddawane są utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
Izolaty mogą zostać zwrócone (osobisty odbiór w siedzibie LK KWP w Olsztynie) zleceniodawcy na pisemne żądanie, o czym należy poinformować laboratorium w terminie 7 dniu od otrzymania informacji o terminie realizacji badań.
Jednocześnie informujemy, iż do przechowywania izolatów wymagane są odpowiednie warunki termiczne (stan zamrożenia – temp. w zakresie:  – 18oC ÷ – 22oC).

Laboratorium nie zapewnia opakowań termicznych umożliwiających transport izolatów.

W związku ze wstrzymaniem do odwołania badań z zakresu genetyki sądowej (na etapie elektroforezy) w LK KWP w Olsztynie ze względu na awarię i wycofanie z użytkowania analizatora (sekwenatora) ABI 3130xl informację, iż  do czasu zakupu i dopuszczenia do użytkowania nowego sprzętu badawczego akredytacja nr AB 1349 została zawieszona z dniem 29.04.2019 r. (zawieszenie częściowe w zakresie badań genetycznych).

Jednocześnie informujemy, iż bezzwłocznie zostaną Państwo poinformowani o wznowieniu badań. 

Zapytania dotyczące zleceń na badania proszę kierować pod numery telefonów podane powyżej lub w formie pisemnej na adres LK KWP w Olsztynie.

  

 

 

 

Zespół Daktyloskopii

Koordynator Zespołu (kierownik techniczny)
tel. miejski (89) 522 4247
tel. służbowy 7314247

Badania z zakresu identyfikacji śladów linii papilarnych  prowadzone są zgodnie
z aktualną procedurą badawczą:


„Identyfikacja śladów linii papilarnych
 LK – J-1/Pb-DA-01/04 wydanie 10 z dnia 19.04.2017 r.
(procedura akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacyjne).

 
Badania z zakresu wizualizacji śladów linii papilarnych prowadzone są zgodnie
 z  procedurą badawczą:

„Wizualizacja śladów linii papilarnych
 LK – J-142/Pb-DA-02/16 wydanie 4 z 08.02.2019 r.
(procedura akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacyjne).

 

 

Zespół Chemii


Koordynator Zespołu (kierownik techniczny)
tel. miejski (89) 522 4236
tel. służbowy 7314236


Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metoda chromatografii gazowej
LK-J- 101/ Pb-CH-01/09 wydanie  9 z dnia  10.02.2017”


Oznaczanie jakościowe i ilościowe alkoholu etylowego w płynach ustrojowych człowieka metodą chromatografii gazowej head-space

LK-J- 122/ Pb-CH-02/11 wydanie 6 z dnia  13.11.2017 r

Uwaga
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 maja 2015 roku
„w sprawie sposobu postępowania z materiałem badawczym oraz trybu tworzenia
 i sposobu prowadzenia zbiorów kryminalistycznych w laboratoriach kryminalistycznych Policji.”
Rozdział 3  § 8.3
Pakiety z krwią przechowuje się po badaniach przez 6 miesięcy, a następnie utylizuje,
o ile zlecający badania nie podejmie innej decyzji.

Pakiety z krwią mogą zostać zwrócone (odbiór osobisty w siedzibie LK KWP
w Olsztynie) zleceniodawcy (lub osobie upoważnionej) na pisemne żądanie, o czym należy poinformować laboratorium.
Jednocześnie informujemy, iż do przechowywania i transportu pakietów z krwią wymagane są odpowiednie warunki termiczne (temp. w zakresie:  3oC ÷ 6oC).

Laboratorium nie zapewnia opakowań termicznych umożliwiających transport pakietów z krwią.


 

Zespół Badań Dokumentów


Koordynator Zespołu (kierownik techniczny)
tel. miejski (89) 522 4223
tel. służbowy 7314223


Badania rękopisów
LK-J- 99/08/ Pb-DO-01/07 wydanie 5 z dnia  14.02.2018

 

Zespół Mechanoskopii i Balistyki

Koordynator Zespołu (kierownik techniczny)
tel. miejski (89) 522 4215
tel. służbowy 7314215


Pracownia mechanoskopii

Badania z zakresu śladów mechanoskopijnych prowadzone są zgodnie z aktualną procedurą badawczą:

Badania śladów mechanoskopijnych LK-J- 27/ Pb-MB-01/05   Wyd. 4 z dnia  24.10.2014 r.

Badania z zakresu oznaczeń identyfikacyjnych prowadzone są zgodnie z aktualną procedurą badawczą:

Badania oznaczeń identyfikacyjnych LK-J- 25/ Pb-MB-02/05 Wyd. 4 z dnia  24.10.2014 r.

Pracownia broni i balistyki

Badania z zakresu urządzeń o charakterze broni palnej prowadzone są zgodnie z aktualną procedurą badawczą:

„Badanie urządzeń o charakterze broni palnej” numer  LK-J-112/Pb-MB-04/09 wydanie 6 z dnia 20.11.2018 roku.

„Badanie przedmiotów o charakterze amunicji do broni palnej” numer  LK-J-112/Pb-MB-04/09 wydanie 6 z dnia 20.11.2018 roku.

Pracownia wypadków drogowych

Badania z zakresu rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego prowadzone są zgodnie z aktualną procedurą badawczą:

Rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego (kolizji drogowej) LK-J-77/06/ Pb-MB-05/05 Wyd. 4 z dnia  24.10.2014 r.

Badania z zakresu elementów i zespołów pojazdów prowadzone są zgodnie z aktualną procedurą badawczą:

Badania elementów i zespołów pojazdów LK -J- 80/06/ Pb-MB-06/05 Wyd. 4 z dnia  24.10.2014 r.

Nowa specjalność:

„Analiza palm krwawych.”  Certyfikowany specjalista z zakresu analizy plam krwawych.


 

Zespół Techniki Audiowizualnej


Koordynator Zespołu (kierownik techniczny)
tel. miejski (89) 522 4214
tel. służbowy 7314214