Współpraca ze zleceniodawcą - System jakości - Policja Warmińsko-Mazurska

System jakości

Współpraca ze zleceniodawcą

Organ procesowy, zgodnie z art. 198 §2 Kodeksu Postępowania Karnego, może zastrzec swoją obecność przy przeprowadzaniu badań, jeżeli nie wpłynie to ujemnie na wynik badania.