Kierownictwo - Policja Warmińsko-Mazurska

Kierownictwo

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego
KWP w Olsztynie

mł. insp. Mariusz KOPCZYŃSKI
tel. 89 522 42 00


Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego
KWP w Olsztynie

podinsp. Piotr KOWALEWICZ
tel. 89 522 42 00

 

Kierownik do spraw Zarządzania Jakością

nadkom. Sylwia KRUKOWSKA
tel. 89 522 42 71