Dyżur prasowy - Policja Warmińsko-Mazurska

Dyżur prasowy

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

W godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę w sprawach nagłych dyżuruje rzecznik lub wyznaczona osoba z zespołu:

 

      G R A F I K   D Y Ż U R Ó W    T E L E F O N I C Z N Y C H    K W P:

 

 

27.03.2017 - 02.04.2017

podkom. Krzysztof Wasyńczuk

pod numerem telefonu

601 666 244

- - -

03.04.2017 - 09.04.2017

st.sierż. Izabela Niedźwiedzka-Pardela

pod numerem telefonu

601 999 457

Oficerowie Prasowi pełniący dyżur w komendach miejskich i powiatowych:

Lista oficerów prasowych