Fundusz socjalny emerytów policyjnych - Policja Warmińsko-Mazurska

Fundusz socjalny emerytów policyjnych

FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTÓW POLICYJNYCH

Osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i rentowego z garnizonu warmińsko mazurskiego mogą korzystać z pomocy finansowej z funduszu socjalnego.

Obsługę funduszu socjalnego prowadzi Zespół Socjalny Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

 

kontakt:

tel. miejski 89 522 53 85
tel. resortowy 731 53 85
e-mail: joanna.lezanko@ol.policja.gov.pl

 

Wnioski można składać osobiście w pok. nr 14 lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn