Obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach

Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. powołana została Policja Państwowa. Policjanci w całym kraju świętują rocznicę tego wydarzenia. Także na Warmii i Mazurach poszczególne komendy powiatowe organizują lokalne uroczystości, związane z obchodami Święta Policji. Tegoroczne obchody są wyjątkowe, ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie powstania Policji Państwowej.

Olsztyn – 21.06.2019

Policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i jednostek podległych obchodzili swoje święto jako pierwsi w regionie. Uroczystość była okazją do uhonorowania tych funkcjonariuszy, którzy zostali odznaczeni i otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Obchody Święta Policji rozpoczęła Msza Święta w Parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych  przy ul. Orła Białego 30 w Dobrym Mieście. Po niej odbył się Główny Apel na Placu za Basztą przy ul. Sowińskiego. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, odsłuchaniu hymnu i przywitaniu gości insp. Piotr Zabuski w imieniu własnym, a także kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, złożył wyróżnionym i awansowanym serdeczne życzenia.

”W tym szczególnym dniu wszystkim chciałbym podziękować za dotychczasowe olbrzymie zaangażowanie w realizację powierzonych wam zadań, które wykonujecie z poświęceniem i profesjonalizmem. Życzę, aby wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców i przynosiły dumę waszym rodzinom, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek i uznanie. Najlepsze życzenia kieruję dla pracowników nieumundurowanych Policji zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, których praca jest również ważna z punktu widzenia naszej służby. Pozdrawiam emerytów i rencistów policyjnych. Dziękuję, za przekazanie waszych doświadczeń młodym policjantom, którzy profesjonalnie byli w stanie was zastąpić. Dziękuję przedstawicielom samorządów lokalnych. Dziękuję Państwu za przychylny stosunek do Policji, spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie finansowe i rzeczowe. Szczególnie dziękuję Staroście Olsztyńskiemu Andrzejowi Abako, Burmistrzowi Dobrego Miasta Jarosławowi Kowalskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Dobrego Miasta Ryszardowi Łańko, z których gościnności korzystamy dziś, celebrując nasze Święto. Dziękuję za okazywaną nam pomoc oraz wszelkie działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. Dziękuję prokuratorom i sędziom oraz podległym im jednostkom za stałą, codzienną konstruktywną współpracę, którą bardzo sobie cenimy. Dziękuję reprezentantom pozostałych służb, inspekcji i instytucji za stałe codzienne współdziałanie. Z okazji naszego Święta życzę wam, panie i panowie policjanci oraz pracownicy Policji, a także waszym rodzinom dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów w pracy i służbie”.

 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie

Na koniec wszystkim wyróżnionym i awansowanym na kolejne stopnie policyjne serdecznie gratuluję, liderom naszej jednostki dziękuję za dotychczasową postawę. Oprócz policjantów i pracowników policji w uroczystości uczestniczyli Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jan Markowski, a także przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich m.in., Pełnomocnik Wojewody ds. administracji zespolonej i niezespolonej w województwie Jarosław Babalski, Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Z-ca Prezydenta Miasta Olsztyna Ryszard Kuć, gospodarz Dobrego Miasta Burmistrz Jarosław Kowalski, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu olsztyńskiego, byli komendanci Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, kapłani oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb.

Z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji 148 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym 13-stu zostało wyróżnionych przedterminowym mianowaniem. W korpusie oficerskim awansowało 3 policjantów. W korpusie aspirantów awans otrzymało 68 policjantów.  W korpusie podoficerów awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 50 funkcjonariuszy. W korpusie szeregowych awanse otrzymało 27 funkcjonariuszy. Podczas uroczystości wręczone zostały także wyróżnienia.

Bartoszyce - 28.06.2019

Wyjątkowe były tegoroczne obchody Święta Policji Komendy Powiatowej w Bartoszycach. Pierwszy raz w historii uroczysta akademia odbyła się poza Bartoszycami – w Górowie Iławeckim. Uroczystości były szczególne również z uwagi na przypadającą w tym roku 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. W uroczystości udział wziął Pan insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, przedstawiciele samorządów i służb z powiatu bartoszyckiego, a także przedstawiciele instytucji, z którymi na co dzień współpracują policjanci.

Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach Pan mł. insp. Przemysław Fiertek podziękował policjantom za ich ciężką i pełną wyrzeczeń służbę i gratulował awansu na wyższy stopień. Dziękował przedstawicielom lokalnych władz samorządowych za dotychczasową bardzo dobrą współprace i zrozumienie. Podkreślił, że dzięki wspólnym wysiłkom zapewniamy bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu bartoszyckiego. Komendant zaznaczył, że nie bez powodu tegoroczne Święto Policji obchodzimy właśnie w Górowie Iławeckim. W tym roku bowiem, została otwarta nowa siedziba Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim. Komendant powiedział:

„Będąc otwarci na współpracę ze społeczeństwem, mamy możliwość zaprezentowania komisariatu w całej okazałości. Dodatkowo, łącząc obchody naszego święta z XXVIII Dniami Miasta Górowo Iławeckie doskonale wpisujemy się na karty nowoczesnej historii bartoszyckiej policji.”

Głównym elementem obchodów Święta Policji było wręczenie nominacji na wyższe stopnie służbowe. Podczas tegorocznego Święta Policji, awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 18 bartoszyckich funkcjonariuszy.

 • Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
  Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
 • Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
  Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
 • Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
  Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie bartoszyckim można przeczytać na stronie http://bartoszyce.policja.gov.pl/o03/aktualnosci/59295,BartoszyceGorowo-Ilaweckie-Powiatowe-obchody-Swieta-Policji-w-100-tna-rocznice-p.html

Giżycko - 11.07.2019

W Hotelu „Zamek Ryn" odbyła się uroczysta zbiórka giżyckich policjantów z okazji powiatowych obchodów Święta Policji. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Tomaszem Klimkiem. Wśród zaproszonych gości byli również Poseł Jerzy Antoni Gosiewski, Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowane – gen. bryg. Norbert Iwanowski, Wicestarosta Powiatu Giżyckiego – Mateusz Andrzej Sieroński, Burmistrz Miasta Giżycka – Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn – Jarosław Filipek, a także samorządowcy, przedstawiciele sądu i prokuratury, dowódcy jednostek Wojska Polskiego, Komendanci Żandarmerii Wojskowej oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień, duszpasterz policjantów Ksiądz Konrad Sęk, przedstawiciele Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Prezes Ośrodka Żeglarskiego w Giżycku, a także przedstawiciele Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko. Uroczystość uświetnili również członkowie rodzin awansowanych policjantów, Oprócz awansów i wyróżnień policjantów, wiele ciepłych słów i pochwał od znakomitych gości zostało skierowanych do Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku mł. insp. Przemysława Rawy. Dużym wyróżnieniem były słowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, który wyróżnił giżycką komendę wśród garnizonu warmińsko-mazurskiego, a za rzetelną i dobrą służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w myśl uznania wręczył Komendantowi Powiatowemu klucze do nowego radiowozu.

 

 • Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
  Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
 • Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
  Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
 • Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
  Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie giżyckim można przeczytać na stronie http://www.gizycko.policja.gov.pl/o06/aktualnosci/59647,Powiatowe-obchody-Swieta-Policji-Awanse-i-wyroznienia-policjantow.html

Węgorzewo - 17.07.2019

Uroczystości związane ze Świętem Policji w Węgorzewie rozpoczęła msza święta w Kościele p.w. Apostołów św. Piotra i Pawła. Następnie przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie podczas uroczystej zbiórki został wręczony policjantowi medal „Zasłużony Policjant” oraz awansowanym policjantom akty mianowania na wyższy stopień służbowy, które wręczali mł. insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz nadkom. Marcin Karmowski Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie. W uroczystości oprócz policjantów wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych m.in. Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski i Krzysztof Kołaszewski Burmistrz Węgorzewa. Obecni byli również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, instytucji, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa oraz emerytowani policjanci. Z okazji Święta Policji 1 policjant otrzymał medal i 17 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
  Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
  Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
  Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie giżyckim można przeczytać na stronie http://www.wegorzewo.policja.gov.pl/o18/aktualnosci/59840,Powiatowe-Obchody-Swieta-Policji-Byly-awanse-i-wyroznienia.html

(mp/tm)