Rugby to sport i bezpieczeństwo - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rugby to sport i bezpieczeństwo

Po raz kolejny policjanci z Olsztyna tj. podinsp. Henryk Pach oraz sierż. szt. Przemysław Andrzejewski pokazali najmłodszym, że bezpieczeństwo i sport idą w parze. Funkcjonariusze rozdawali elementy odblaskowe najmłodszym adeptom rugby.

Rugby to sport i bezpieczeństwo, pod taką nazwą Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby, Rugby Team Purda wraz z partnerami WORD Olsztyn - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadzili akcję bezpieczeństwa w Gmina Purda. Podczas treningów rugby, mini żaków, żaków oraz kadetów, w obecności rodziców Prezes WMOZR Henryk Pach - policjant na co dzień pracujący w Sztabie KWP w Olsztynie oraz Przemysław Andrzejewski z KMP w Olsztynie, Szefa wyszkolenia WMOZR Marcin Fijałkowski, Prezes i trener RTP Bartosz Barczak oraz trenera Kasi Marchwica, dbając o bezpieczeństwo zawodników, małych i dużych, zaopatrzyli wszystkich w kaski rowerowe i kamizelki odblaskowe oraz opaski odblaskowe. Przed wakacjami, a na początku sezonu rowerowego, z uwagi na obszar i uwarunkowania gminne i terenowe, przeprowadzono pogadankę z rodzicami i zawodnikami, 4 - 15 lat, na temat przepisów, zasad poruszania się rowerami po drogach publicznych, na obszarze zabudowanym i niezabudowanym oraz po zmierzchu. Pogadanka oraz wręczenie przedmiotów odblaskowych odbyło się z młodszą grupą w Marcinkowo, Olsztyn, Poland oraz z dwiema starszymi grupami na stadionie w Purdzie. Partnerami technicznymi tego przedsięwzięcia byli: festasport.pl , Alfa Elektro, Dwójka Delikatesy Spożywcze.

Foto: Kręci się Movie

  • spotkanie policjantów z Olsztyna z dziećmi na którym rozdawane były odblaski
  • spotkanie policjantów z Olsztyna z dziećmi na którym rozdawane były odblaski
  • spotkanie policjantów z Olsztyna z dziećmi na którym rozdawane były odblaski
  • spotkanie policjantów z Olsztyna z dziećmi na którym rozdawane były odblaski
  • spotkanie policjantów z Olsztyna z dziećmi na którym rozdawane były odblaski
  • spotkanie policjantów z Olsztyna z dziećmi na którym rozdawane były odblaski
  • spotkanie policjantów z Olsztyna z dziećmi na którym rozdawane były odblaski
  • spotkanie policjantów z Olsztyna z dziećmi na którym rozdawane były odblaski