Policjanci spotkali się z uczniami - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci spotkali się z uczniami

Policjanci z Warmii i Mazur Bardzo chętnie spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Podczas spotkań z funkcjonariuszami młodzi ludzie poznają nie tylko przepisy ruchu drogowego, ale również dowiedzieć się mogą, jak wygląda odpowiedzialność nieletnich. Policjanci podczas spotkań promują również swój zawód oraz zachęcają do wstąpienia do służby.

Kętrzyn:

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Reszlu – st. asp. Dawid Stelmaszczyk i mł. asp. Paweł Obolewicz odwiedzili uczniów klas I – III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu. Wizyta policjantów odbyła się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu: „Bezpieczna droga” oraz „Dobrze cię widzieć”. Spotkanie z uczniami i ich wychowawcami odbyło się w sali gimnastycznej. Rozpoczęto je „mini-testem - wiedzy posiadanej przez uczniów o podstawowych zasadach ruchu drogowego. Uczniowie nie zawiedli. Wcześniejsze lekcje, spotkania z policjantami o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego „nie poszły na marne”. Szczególną uwagę zwrócono na znamienną rolę odblasków , które powinny być podstawowym elementem okrycia wierzchniego. To one umożliwiają dostrzeżenie pieszego w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód – podkreślali prowadzący. „Punktem kulminacyjnym” spotkania, było przekazanie uczniom kamizelek odblaskowych.

Spotkanie dzielnicowych z młodzieżą w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu było doskonałą okazją do promowania zawodu policjanta. Funkcjonariusze omówili procedury rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby, to, kto może pełnić służbę w policji-sylwetka kandydata, co powinny zrobić osoby, które są zainteresowanie pełnieniem służby w policji, gdzie powinni udać się aby złożyć stosowne dokumenty. W drugiej części spotkania dzielnicowi omówili z uczniami jak wyglądają test sprawnościowy, który jest jednym z etapów czekających na kandydata do służby. W trakcie spotkania funkcjonariusze odpowiadali na pytania, które dotyczyły nie tylko naboru do policji, ale również związane były z samą praca Policjanta.

 

Giżycko:

Wczoraj, 19 marca br w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku spotkali się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Giżycku z policjantami wydziału prewencji i wydziału kryminalnego. Cel był jeden - goście chcieli dowiedzieć się jak wygląda praca w Policji i jakie są procedury przyjęcia i rekrutacji.

Młodzi ludzie zostali zapoznani ze strukturą i podziałem na poszczególne piony i wydziały w Policji. Zostali zapoznani także z procedurą przyjęcia i zasadami rekrutacji. Później o tajnikach swojej służby opowiedziała asp. Joanna Czaplińska dzielnicowa, która wcześniej służyła w referacie patrolowo-interwencyjnym oraz referacie ruchu drogowego. O swoim zawodzie opowiedziała też mł. asp. Mariola Jagodzińska, która doświadczenie i szlify w Policji zbierała ponad 9 lat w Komisariacie Policji w Szczecinie. Obecnie zajmuje stanowisko ds. Nieletnich w giżyckiej komendzie. Doświadczenie tych policjantek pozwoliło na realne przedstawienie zawodu Policjanta, a także zachęcenie do wstąpienia w szeregi Policji aby „Służyć i Chronić”.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z policyjnym technikiem kryminalistyki asp. szt. Marcinem Sało, który jest w Policji od ponad 20 lat. Aspirant opowiedział o swojej roli i zadaniach jakie stawia przed nim praca w Policji każdego dnia. Pokazał również jakie czynności wykonuje na miejscu zdarzenia, gdzie trzeba zabezpieczyć ślady czy sporządzić oględziny.

Jak podsumowali sami licealiści była to dobra lekcja. Dowiedzieli się najistotniejszych rzeczy o roli i zadaniach Policji w społeczeństwie oraz to, że bardzo ważnym aspektem ich pracy jest przede wszystkim „Służyć i Chronić”.

 

 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 
Działdowo:
 

W miniony wtorek (19.03.2019r.) Komendę Powiatową Policji w Działdowie odwiedzili uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 4 z Działdowa. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z zawodem policjanta i poszczególnymi etapami rekrutacji do Policji oraz jakie wymagania musi spełniać przyszły kandydat na policjanta. Uczestnicy spotkania obejrzeli film pt. „Polska Policja” ukazujący różne aspekty działania i zakresu służby tej formacji mundurowej.

Kolejnym tematem spotkania była odpowiedzialność osób nieletnich. Szóstoklasiści dowiedzieli się m.in. jakie trzy kategorie osób nieletnich wyróżnia ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i jaka różnica jest między demoralizacją a czynami karalnymi popełnianymi przez osoby nieletnie. Policjantka ds. nieletnich i patologii poinformowała również o środkach wychowawczych, jakie sąd stosuje wobec nieletnich.

Ostatnim elementem spotkania był pokaz i omówienie użycia i zastosowania środków i wyposażenia policjanta do służby, w tym m.in. tonfy, kajdanek, gazu, broni czy kamizelki kuloodpornej. Młodzież mogła ubrać się w strój policjanta skierowanego do zabezpieczania np. imprez, przemarszów czy meczy - tzw. żółwia i chociaż przez chwilę poczuć się jak prawdziwy policjant.

 

 • Młodzież na spotkaniu z policjantami
 • Młodzież na spotkaniu z policjantami
 • Młodzież na spotkaniu z policjantami
Iława:

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie w Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie rozpoczęli cykl spotkań dotyczący odpowiedzialności w ramach działań „Bezpieczna czwórka – Jedno Życie, Jedna Szansa, Dopalaczom, narkotykom – mówimy NIE”.  Policjanci spotkanie rozpoczęli od omówienia, kto to jest osoba nieletnia oraz jakie ma prawa i obowiązki. Policjanci wytłumaczyli, co oznacza określenie czyn karalny, omawiając jednocześnie kilka artykułów z kodeksu karnego, wykroczeń czy ustawy prawo o ruchu drogowy. Uczniowie dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Policjantka również poinformowała uczestników spotkania co to jest demoralizacja, przedstawiając jednocześnie jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej, a jakie wobec osoby pełnoletniej. Mł. asp. Daniel Bonisławski podał liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem. Poinformował uczniów, że nawet nie będąc tego świadomym wielokrotnie w ciągu jednego dnia wielu uczniów popełnia przestępstwa czy wykroczenia, które nie zawsze są zgłaszane na policję.

Policjanci w ramach działań „Bezpieczna czwórka – Jedno Życie. Jedna Szansa. Dopalaczom, narkotykom – mówimy NIE” poruszyli również tematy dotyczące narkotyków oraz dopalaczy, w tym rozpoznawanie symptomów zażywania ich przez młodzież. Uświadomili uczniów o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem i sprzedażą narkotyków jak i dopalaczy. Policjanci w trakcie prelekcji przedstawili zebranym zagrożenia związane z eksperymentowaniem przez młodych ludzi z narkotykami, dopalaczami, alkoholem czy środkami odurzającymi omawiając temat ten na podstawie przygotowanych filmów jak i przykładów ze swojej pracy.

Mundurowi porozmawiali również z młodzieżą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci uświadomili, że idąc do szkoły często są rozkojarzeni, rozmawiając z koleżankami i kolegami nie zwracają uwagi na to co się dzieje na drodze. Podkreślali jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Bo to jeden z najtańszych, najprostszych, a zarazem najłatwiejszych w zastosowaniu sposób na zwiększenie swojego bezpieczeństwa.

 • Spotkanie z młodzieżą
 • Spotkanie z młodzieżą
 • Spotkanie z młodzieżą

(ab/ich/jn/rj)