Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Nadkomisarz Policji Państwowej Heliodor Gruszczyński patronem warmińsko – mazurskich policjantów

Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński został patronem policjantów z Warmii i Mazur. W latach 1935 – 1939 pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Został zamordowany prze funkcjonariuszy NKWD w Kalininie (Twer) wiosną 1940 roku. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

W czwartek (07.02.2019 r) o godz. 10:00 przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, odbyła się uroczystość nadania patrona warmińsko – mazurskiej policji. Został nim nadkom. Heliodor Gruszczyński. W uroczystości wzięli udział m.in. posłowie i posłanki na Sejm RP Iwona Arent, Jerzy Gosiewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, podinsp. Monika Florczuk Naczelnik Wydziału Promocji Policji BKS KGP oraz gospodarz spotkania insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Policyjnej Asysty Honorowej oraz pocztu sztandarowego KWP na miejsce uroczystości. Następnie insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji przywitał się z dowódcą uroczystości, a następnie oddał honor sztandarowi KWP w Olsztynie. Po przywitaniu gości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Wojewoda Warmińsko – Mazurski odsłonili pamiątkową tablicę patrona garnizonu warmińsko – mazurskiego. Po sygnale trębacza odczytano list Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

 

 • List Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego List Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego
  List Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

 

Następnie ze swoimi przemówieniami wystąpili Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Miron Sycz i inni. Po przemówieniach pod tablicą pamiątkową złożone zostały kwiaty i uroczystość została zakończona.

 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie
 • Nadanie patrona KWP w Olsztynie Nadanie patrona KWP w Olsztynie
  Nadanie patrona KWP w Olsztynie

Spod budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie goście przenieśli się do CEiK-u w Olsztynie, gdzie aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”, którzy odwiedzają garnizony policji w całym kraju, wystawili spektakl „Służba”. Aktorzy, którymi są policjanci, pracownicy cywilni policji oraz członkowie ich rodzin, w ten artystyczny sposób uczcili rocznicę 100-lecia powstania Policji Państwowej.

 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
 • Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie
  Spektakl "Służba" w CEiK w Olsztynie

Kim był Heliodor Gruszczyński?

Nadkomisarz Policji Państwowej Heliodor Gruszczyński - Syn Stanisława i Aleksandry z Dowgiałłów, urodził się dnia 7 lipca 1892 roku w Radziwiliszkach (Litwa Kowieńska). Ukończył 4 klasy gimnazjum w Dynaburgu. W okresie od 1 października 1911 roku do 1 października 1913 roku odbył służbę wojskową w Armii Rosyjskiej. Podczas I wojny światowej został powołany przez władze zaborcze do wypełnienia obowiązków w Armii Rosyjskiej (1914-1917). W dniu 15 września 1917 roku przeszedł do I Korpusu Polskiego, sformułowanego z żołnierzy polskich pod dowództwem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Od nazwiska swojego dowódcy żołnierze nazywani byli Dowborczykami. Do Wojska Polskiego wstąpił dnia 6 listopada 1918 roku, zachowując stopień kapitana, gdzie służył do 1 października 1923 roku  (szkołę oficerską ukończył w Dęblinie). Służbę pełnił w Baonach Celnych*  i Wojskowej Straży Granicznej. Do Policji Państwowej wstąpił dnia 1 listopada 1923 roku. W służbie uzyskał wykształcenie fachowe, ukończył m.in. X kurs w Szkole Oficerskiej. W roku 1939 był kandydatem na wykładowcę w szkołach policyjnych . Obowiązki służbowe wypełniał w miejscowościach: Wilno (Kierownik VI Komisariatu ), Chodzież, Kościan, Grudziądz i Nowe Miasto w powiecie Lubawa . Na komisarza Policji Państwowej mianowano go 1 lipca 1930 roku. Dnia 17 lipca 1935 roku podjął obowiązki służbowe na stanowisku komendanta powiatowego w Nowym Mieście powiat Lubawa .
W 1940 roku został zamordowany strzałem w tył głowy przez funkcjonariuszy NKWD w siedzibie, w miejscowości Kalinin, następnie pochowano go wraz z innymi ofiarami zbrodni katyńskiej w zbiorowej mogile w Miednoje.
Pośmiertnie wyniesiony został do stopnia nadkomisarza Policji Państwowej.
Dla uhonorowania funkcjonariusza posadzono Dąb Pamięci, który znajduje się w Zespole Szkół w Mrocznie.

Przyznane odznaczenia:

- Krzyż Walecznych – 29 marca 1921 r.
- Medaille de la Victoire – 25 września 1925 r.
- Medal Niepodległości – 23 grudnia 1933 r.
- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – 30 maja 1938 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 19 kwietnia 1939 r. .

Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński przekazał ojczyźnie największy dar – oddał za nią swoje życie. Taka patriotyczna i heroiczna postawa jest godna naśladowania dla każdego policjanta z garnizonu warmińsko – mazurskiego.

Tablica pamiątkowa została  sfinansowana ze środków własnych KWP w Olsztynie.

(kw/tm)