Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lidzbark Warm.: Kolejne niewybuchu z czasów II wojny światowej

Lidzbarscy policjanci otrzymali dwa zgłoszenia o znalezieniu niewybuchów. Pociski z czasów II wojny światowej zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy w miejscu znalezienia. O fakcie znalezienia pocisku powiadomiono saperów z Jednostki Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim, którzy zabrali znalezisko celem jego zneutralizowania.

Wczoraj (05.11.18) oficer dyżurny lidzbarskiej komendy przyjął zgłoszenie o odnalezieniu niewybuchu w okolicach Wojciechowa przy rzece Pasłęka. Na miejsce został skierowany patrol wraz z policjantem z rozpoznania minersko – pirotechnicznego. Jak się okazało mieszkaniec powiatu spacerując po lesie natknął się na niewybuch. O swoim spostrzeżeniu powiadomił Policję. Policyjny pirotechnik potwierdził, że znalezisko to granat moździerzowy pochodzący z czasów II wojny  światowej.

Kilka minut później dyżurny przyjął kolejne zgłoszenie. Tym razem mieszkanka Nowej Wsi Wielkiej poinformowała, że na terenie jej gospodarstwa znajdują się dwa przedmioty najprawdopodobniej przypominające pociski. Tak jak w poprzednim przypadku policyjny pirotechnik potwierdził, że niebezpieczne znaleziska to 2 granaty moździerzowe o długości 30 cm. pochodzące z czasów II wojny światowej. 

Mundurowi zabezpieczyli miejsca odnalezionych niewybuchów do czasu przyjazdu saperów z Jednostki Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim, którzy zabrali znalezisko celem jego zneutralizowania.

Przypominamy!!!

Materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów dotykać, podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy. W przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów przypominających niewybuchy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Miejsce takiego znaleziska należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować o niewybuchu Policje bądź inne służby.

(mk/rj)