KWP: Poniedziałkowy „Kaskadowy pomiar prędkości” - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Poniedziałkowy „Kaskadowy pomiar prędkości”

Wczoraj we wszystkich państwach Unii Europejskiej przeprowadzono policyjne działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Działania koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL. Uczestniczyli w nich także warmińsko- mazurscy policjanci.

Policyjne działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości” miały charakter międzynarodowy, a wzięli w nich udział funkcjonariusze policji drogowej z ponad dwudziestu krajów Europy, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji policji ruchu drogowego TISPOL.

Wczoraj do późnego wieczora policjanci prowadzili działania kontrolno-prewencyjne, których głównym celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Podczas kaskadowego pomiaru prędkości kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, na różnych jej odcinkach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwie, trzy lub więcej załóg policyjnych, ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi .

Funkcjonariusze ruchu drogowego na terenie województwa warmińsko- mazurskiego skontrolowali  881 pojazdów, ujawnili 441 przekroczeń dozwolonej prędkości. A jak wyglądały działania w poszczególnych powiatach?

Lidzbark Warm.

Wczoraj na drogach powiatu lidzbarskiego pojawiło się więcej patroli drogowych wyposażonych w urządzenia do pomiaru prędkości. Lidzbarskich policjantów wspomagali policjanci z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz funkcjonariusze lidzbarskiej Straży Miejskiej.

Podczas kontroli policjanci zwracali szczególną uwagę na prędkość pojazdów, ich stan techniczny, jak również trzeźwość kierujących i posiadanie przez nich wymaganych dokumentów. W ciągu kilkunastu godzin mundurowi skontrolowali ponad 60 pojazdów. Ujawnili 11 przypadków przekroczenia prędkości.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć bez zbędnego ryzyka. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Warto również podkreślić fakt, że nie zawsze konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach przez ich lekkomyślność, koszty ponoszą inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego też, policjanci będą cyklicznie prowadzić działania i dyscyplinować kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.

 • Kaskadowy pomiar prędkości #3 Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości #3
 • Kaskadowy pomiar prędkości #4 Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości #4
 • Kaskadowy pomiar prędkości #5 Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości #5

Olsztyn

Policjanci ruchu drogowego z komendy miejskiej w Olsztynie przeprowadzili działania na ulicach Olsztyna oraz drogach powiatowych tj. DK 16, DK 53. Miejsca statyczne, gdzie funkcjonariusze mierzyli prędkość wyznaczone były w oparciu o analizę zdarzeń drogowych oraz natężenie ruchu. Działania te były ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ograniczenie zdarzeń zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym.

W ramach akcji funkcjonariusze dyscyplinowali kierowców, którzy przekraczali dozwoloną prędkość. Policjanci ruchu drogowego wykorzystali do działań dostępne urządzenia do pomiaru prędkości, w tym również pojazdy wyposażone w wideorejestrator. Mundurowi sprawdzali prędkość z jaką poruszali się kierowcy, kontrolowali ich stan trzeźwości oraz stan techniczny pojazdów i wymagane dokumenty.

W akcji łącznie wzięło udział 35 policjantów, którzy podczas akcji skontrolowali blisko 100 pojazdów. Funkcjonariusze ujawnili 32 przekroczenia dozwolonej prędkości. Ponadto zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który przekroczył prędkość i posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony przez sąd.

Tego typu działania na naszych drogach będą prowadzone cyklicznie, a głównym ich celem jest uświadomienie kierujących, że przekraczanie dozwolonej prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych.

 • Kaskadowy pomiar prędkości #6 Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości #6
 • Kaskadowy pomiar prędkości #7 Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości #7
 • Kaskadowy pomiar prędkości #8 Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości #8

Węgorzewo

Na drogach miasta i powiatu węgorzewscy policjanci ruchu drogowego prowadzili działania „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości, a co za tym idzie zmniejszenie liczby wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością.

Funkcjonariusze zatrzymywali kierowców, którzy jechali szybciej, niż pozwalają na to przepisy. Kontrole prędkości prowadzone były z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości, a lokalizacja punktów pomiaru często się zmieniała. Podczas działań mundurowi  skontrolowali 19 pojazdów, z których 18 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość.

Jednym z zatrzymanych pojazdów za nadmierną prędkość był kierowca rejsowego autobusu. Mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, miał na liczniku o 20 km/h więcej. Natomiast kierujący osobowym bmw, tłumaczył się policjantom z przekroczonej prędkości o 35 km/h, popsutym alternatorem w samochodzie. 

Takie działania z pewnością zostaną powtórzone w najbliższym czasie. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać muszą liczyć się z konsekwencjami.

Policjanci apelują o rozważną i ostrożną jazdę, zwłaszcza przy wykonywaniu manewrów wyprzedzania czy wymijania innych aut. Warto zwolnić – lepiej dojechać później, ale bezpiecznie.

 • Kaskadowy pomiar prędkości #1 Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości #1
 • Kaskadowy pomiar prędkości #2 Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości #2

Szczytno

W ramach działań „Kaskadowy pomiar prędkości” na drogi powiatu szczycieńskiego wyjechało 12 policjantów ruchu drogowego, których zasilili funkcjonariusze z kursu podstawowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Działania miały na celu niedopuszczenie do przekraczania dozwolonej prędkości przez pojazdy szczególnie w obszarze zabudowanym. A ponadto uwrażliwienie kierujących na dbanie o wspólne dobro, jakim  jest bezpieczeństwo na drogach.

Szczycieńscy policjanci skontrolowali wczoraj 84 kierujących pojazdami. Powodem kontroli 71 z nich było właśnie przekroczenie dozwolonej prędkości.

Wśród 84 mężczyzn było 2, którzy prowadzili auta mimo cofniętych im sądownie uprawnień do kierowania. Teraz dwaj kierowcy odpowiedzą za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Iława

Celem tych działań było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz eliminowanie z ruchu drogowego tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy z nadmierną prędkością lub w inny rażący sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

Policjanci przypominają, że od wielu lat jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji na drogach jest nieprzestrzeganie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy. Nadmierna prędkość pojazdów często pojawia się też w sygnałach społecznych przekazywanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Funkcjonariusze na terenie powiatu skontrolowali łącznie 43 pojazdy  ujawniając 20 kierujących, którzy  przekroczyli dozwoloną  prędkość. Funkcjonariusze podczas działań sprawdzali również stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci oraz stan techniczny pojazdów.

Elbląg

Elbląscy policjanci ruchu drogowego podczas działań "Kaskadowy pomiar prędkości" ujawnili 26 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Zatrzymali także na 3 miesiące prawo jazdy kierowcy, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Było to dokładnie 103 km na ograniczeniu do 40 km/h.

Policjanci wykonali także ponad 100 badań kierujących na zawartość alkoholu. Dzięki temu zatrzymali na ul. Elbląskiej w Mielejewie 56-latka kierującego dostawczym citroenem. Mężczyzna podczas badania alkotestem „wydmuchał” wynik 1,2 promila alkoholu w organizmie.

Działdowo

Policjanci z powiatu działdowskiego wspólnie z funkcjonariuszami z powiatów nidzickiego oraz mławskiego prowadzili działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”.

Wczorajsze działania prowadzone były na drodze wojewódzkiej  W 538, W 544 oraz W 545 i uczestniczyły w nich 4 patrole ruchu drogowego z Działdowa oraz Nidzicy i Mławy. Działdowscy policjanci dokonali 30 kontroli drogowych, w tym w 12 przypadkach dotyczyły kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Należy pamiętać, że to wciąż nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych w naszym kraju. Dlatego też działania policjantów skoncentrowane są  na ujawnianiu tego typu wykroczeń. Podobne akcje będą realizowane również  w najbliższym czasie na innych drogach przy współpracy z policjantami z ościennych powiatów.

 • Kaskadowy pomiar prędkości Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości
 • Kaskadowy pomiar prędkości Kaskadowy pomiar prędkości
  Kaskadowy pomiar prędkości
 
Nidzica
 
Wczoraj w działaniach pn. „Kaskadowy pomiar prędkości” brało udział 7 nidzickich funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci objęli szczególnym nadzorem drogę wojewódzką 545, gdzie przy współpracy z policjantami z Działdowa dokonywali odcinkowego pomiaru prędkości. Z analiz statystycznych ruchu drogowego wynikało, że na tej drodze w ostatnim czasie doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w których ucierpiało kilka osób. Ponadto podczas konsultacji społecznych organizowanych z obywatelami oraz za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa otrzymano sygnały o przekraczanej prędkości na tej drodze.
Na 35 skontrolowanych kierujących, aż 21 przekroczyło dozwoloną prędkość, a dwóch kierujących nie korzystało z pasów bezpieczeństwa. W tym przypadku sprawy te zakończyły sie postępowaniami mandatowymi, natomiast wobec jednego kierowcy, który nie przyjął mandatu sporządzono wniosek do sądu o ukaranie za przekroczenie prędkości o 43 km/h.
Działania te potwierdziły słuszność tego typu akcji. Policjanci mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg zapowiadają kolejne akcje.    

mk/mk/ik/gm/am/jn/kn/id/in