Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lidzbark Warm.: Chcieli przetestować motorower. Nieletni bez uprawnień do kierowania zatrzymani przez policjantów

O zachowaniu dwóch nastolatków zostanie powiadomiony sąd rodzinny i nieletnich. 16 i 14-latek zostali zatrzymani przez policjantów po tym jak kierowali motorowerem. Nieletni nie posiadali uprawnień do kierowania jednośladem.

Wczoraj (16.04.18) przed godziną 20:00 policyjny patrol ruchu drogowego jadąc drogą K-51 w miejscowości Miłogórze zauważył motorowerzystę, który kierował bez hełmu ochronnego. Kiedy kierujący zauważył radiowóz przyspieszył i skierował się w kierunku najbliższych posesji. Tam motorowerzysta zsiadł z pojazdu i przekazał go drugiemu kierowcy, który po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wjechał na podwórko ogrodzonej posesji i uciekł do domu. Mundurowi w mieszkaniu zastali właścicielkę mieszkania, która zawołała syna. Jak się po chwili okazało, 14-latek razem z 16-letnim kolegą bez wiedzy rodziców wzięli z garażu motorower, żeby go „przetestować” po naprawie. Kiedy chłopcy zauważyli jadący radiowóz, przestraszyli się i schowali się w domu. Obaj nieletni nie posiadali uprawnień do kierowania motorowerem. Z nastolatkami policjanci przeprowadzili rozmowę na temat bezpiecznego zachowania. Teraz o ich nieodpowiedzialnym zachowaniu zostanie poinformowany sąd rodzinny i nieletnich.

Apelujemy do rodziców i opiekunów prawnych osób małoletnich o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt poruszania się przez nich motorowerami. Przypominamy, że motorower to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Osoba poruszająca się takim pojazdem jest uczestnikiem ruchu drogowego. Swoją nieznajomością przepisów stwarza zagrożenie dla innych kierujących!

Motorowerem mogą kierować osoby w wieku co najmniej 14 lat. Od dnia 19 stycznia 2013 roku, dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania motorowerem przez osobę w wieku od 14 do 18 lat jest prawo jazdy kat. AM, lub prawo jazdy dowolnej kategorii. To samo prawo jazdy uprawnia do kierowania czterokołowcem lekkim (quad - czterokołowiec lekki, to pojazd, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/godzinę, o masie do 350 kg). Ważność zachowuje również karta motorowerowa, jeżeli została uzyskana przez kierującego motorowerem przed dniem 19 stycznia 2013 roku. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o prawo jazdy AM dokonują obecnie egzaminatorzy WORD. W razie utraty lub zniszczenia prawa jazdy AM, jego wtórnik wydaje organ, który ją wydał.

Jeśli ktoś ukończył 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku, może jeździć na motorowerze na starych zasadach, czyli bez uprawnień.

(mk/rj)