Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Posiedzenie Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wczoraj (6.12) odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oprócz przedstawienia aktualnej sytuacji na drogach regionu, omówienia bieżących trendów i nadchodzących planów, wręczono także wyróżnienie za najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko- mazurskim. Nagroda trafiła do powiatu działdowskiego.

Warmińsko- Mazurska Wojewódzka Rada BRD działa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, a jego zastępcami są Wojewoda Warmińsko- Mazurski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Do zadań Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy brd, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd, zatwierdzanie planów wydatków WORD-ów w części przeznaczonej na brd, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno- informacyjnej, udzielanie pomocy podmiotom realizującym zadania objęte regionalnym programem poprawy brd, tworzenie systemu komunikacji ze społeczeństwem w zakresie brd, promowanie inicjatyw mających na celu ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg, analizowanie i ocena podejmowanych działań.  

Bezpieczniej na drogach Warmii i Mazur.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie- mł. insp. Robert Zalewski przedstawił podsumowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące 11 miesięcy tego roku w województwie warmińsko- mazurskim. W swojej prezentacji przedstawił główne przyczyny wypadków drogowych w naszym regionie, rodzaje zdarzeń oraz działania policjantów ruchu drogowego. Policyjne podsumowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pokazuje, że w porównaniu do ubiegłego roku odnotowujemy dużą poprawę bezpieczeństwa na drogach naszego regionu. 

W ciągu 11 miesięcy 2017 roku doszło do 1322 wypadków drogowych- to o 173 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W wypadkach zginęło 110 osób- to o 34 mniej niż w 2016 roku, a 1574 zostało rannych- tu spadek wynosi 276.

Mł. insp. Robert Zalewski zwrócił uwagę na główne przyczyny wypadków drogowych. Na Warmii i Mazurach to wciąż: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Wśród rodzajów zdarzeń drogowych prym wiodą: zderzenie pojazdów boczne, najechanie na pieszego oraz najechanie na drzewo.

Podczas prezentacji przedstawiono także plany na nadchodzący rok. Zgodnie z założeniami należy skupić się na czterech wiodących tematach:

  • problematyce zdarzeń drogowych z najechaniem na drzewo
  • prędkości pojazdów
  • bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego
  • problematyce młodych kierowców w ruchu drogowym

Przedstawiciele WORD-ów w Olsztynie i Elblągu przedstawili efekty działalności w zakresie edukacji brd oraz komunikacji ze społeczeństwem.

Wyróżnienie dla powiatu działdowskiego.

Co roku Warmińsko- Mazurskie Obserwatorium BRD opracowuje dokument pn.” Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie warmińsko- mazurskim”.  Dokument zawiera kompleksowe dane dotyczące sytuacji w ruchu drogowym naszego regionu. Dzięki przyjętej metodologii, możliwe jest porównanie danych dotyczących bezpieczeństwa na terenie poszczególnych powiatów województwa i wyłonienie lidera. Zgodnie z opracowaniem V Raportu Warmińsko- Mazurskiego Obserwatorium BRD liderem bezpieczeństwa w 2016 roku został powiat działdowski. Wyróżnienie odebrali starosta działdowski- Pan Marian Janicki oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie- podinsp. Adam Borowski.

 

 

(mk)