Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KMP Olsztyn

Olsztyn/Barczewo: Stracił dwa palce, po tym, jak nieostrożnie obchodził się z petardą

Kilka dni temu do olsztyńskiego szpitala trafił 51-letni mieszkaniec Barczewa, któremu w dłoni wybuchła petarda. W wyniku zdarzenia mężczyzna stracił dwa palce. Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy odpalaniu fajerwerków. Taka zabawa może nas także drogo kosztować.

Kiedy możemy używać?

Pamiętajmy o tym, że to wojewoda warmińsko-mazurski wydaje dokument – Rozporządzenie nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczania używania wyrobów pirotechnicznych (…), w którym wskazuje dni, w których można używać materiałów pirotechnicznych widowiskowych. Są to 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia. Używanie m.in. petard i fajerwerek jest również dozwolone podczas imprez okolicznościowych, ale tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Niestosowanie się do zakazów wskazanych w Rozporządzeniu zagrożone jest karą grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach (do 500 zł.). Nie zapomnijmy też o tym, że zakazane jest sprzedawanie wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim (zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Dz.U.2012.1017). Jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rady policyjnego pirotechnika - aby noc była wystrzałowa i bezpieczna!

 1.  Zanim kupisz fajerwerki sprawdź, czy są prawidłowo zabezpieczone, czy nie posiadają mechanicznych uszkodzeń, urwanych elementów, pęknięć, czy innych nieprawidłowości, które wzbudzą Twoje wątpliwości.

 2.  Jeśli dany produkt nie posiada oznaczenia dopuszczalności do używania na terenie UE może być produktem zagrażającym Twojemu życiu i zdrowiu.

 3.  Zanim odpalisz petardę, przeczytaj treść instrukcji obsługi. Pamiętaj, że w każdym produkcie powinna być ona również w języku polskim. W niej powinna być informacja, jak prawidłowo odpalić zakupioną petardę.

 4.  Jeśli jesteś świadkiem sprzedaży petard osobom niepełnoletnim, zgłoś ten fakt na policję.

 5.  Jeśli chcesz odpalić petardę, zachowaj strefę bezpieczeństwa, odejdź od ludzi. Kiedy fajerwerki wybuchną zbyt blisko ciebie, czy innych osób, może dojść do wypadku i poważnych obrażeń Twojej twarzy, rąk.

 6.  Po postawieniu i odpaleniu petardy sam też szybko odejdź na bezpieczną odległość. Pamiętaj, że petarda może się przechylić, zmienić kierunek lotu i możesz sam okazać się jej celem.

 7.  Kiedy pomimo odpalenia petarda nie wybuchnie, nie podchodź do niej. Może zadziałać, jak bomba z opóźnionym zapłonem.

 8.  W żadnym wypadku nie trzymaj racy w rękach.

 9.  Nie próbuj odpalać petardy w mieszkaniu, bądź innym zamkniętym pomieszczeniu.

 10. Jeśli wypiłeś zbyt dużo alkoholu, bądź jeśli nie czujesz się na siłach, nie ryzykuj. Poproś kogoś bliskiego o pomoc, nie odpalaj petardy sam.

 11. I przenigdy nie pozwalaj odpalać petardy dzieciom!

Trzeba pamiętać jednak o tym, że pomimo zapewnień producentów i sprzedawców, że są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi! W związku z czym apelujemy o ostrożność przy ich używaniu!

ik/in