Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Logo KWP

KWP: Nie bądźmy obojętni wobec osób narażonych na wychłodzenie. Nasz reakcja może uratować czyjeś życie

Obecna pora roku powoduje, że na dworze robi się coraz chłodniej. Temperatura oscyluje około zera stopni Celsjusza, a będzie coraz zimniej. Wobec takiej sytuacji wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne i w podeszłym wieku. Policjanci zwracają się z apelem, aby reagować wobec osób potrzebujących pomocy i nie przechodzić obok nich obojętnie. Nasza reakcja może uratować czyjeś życie!

Każdego roku w okresie jesienno - zimowym policjanci Warmii i Mazur odnotowują przypadki zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu. Podczas zeszłorocznej zimy w okresie od listopada 2016 do końca marca 2017 roku odnotowano 10 przypadków śmierci z powodu wychłodzenia.

By przeciwdziałać przypadkom zamarznięć od początku listopada warmińsko – mazurscy policjanci rozpoczęli wzmożone działania pomocowe. Mają one na celu dotarcie do miejsc przebywania osób bezdomnych i udzielanie tym osobom niezbędnej pomocy i informacji o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach. Policjanci wspólnie z innymi służbami biorącymi udział w działaniach, między innymi funkcjonariuszami straży miejskiej, przeprowadzają stałe kontrole ogrodów działkowych, pustostanów, klatek schodowych, węzłów ciepłowniczych i innych miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Podczas podejmowanych interwencji, policjanci odwożą potrzebujących do schroniska, do izby wytrzeźwień, a także do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, gdyż często są to osoby nietrzeźwe siedzące na mrozie w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej, lub w innych miejscach. Informacje o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą być narażone na wychłodzenie organizmu przekazywane są pracownikom socjalnym.

Skuteczność działań uzależniona jest także od aktywności mieszkańców, dlatego apelujemy o informowanie policjantów lub instytucji pomocowych o osobach, które takiej pomocy potrzebują. Telefonujmy do służb i instytucji pomocowych, gdy widzimy osoby leżące na mrozie, przebywające w okolicach dworców, siedzące dłuższy czas na ławkach w parkach, czy też zamieszkujące pustostany, kanały ciepłownicze itp. Nie przechodźmy również obojętnie obok osób, które są pod wpływem alkoholu, gdyż w wyniku jego działania w organizmie nie odczuwają oni niskich temperatur i są szczególnie narażeni na wychłodzenie. Każde przekazane zgłoszenie będzie natychmiast sprawdzane.

Szczególną opieką powinniśmy otoczyć również osoby z naszego otoczenia, które ze względu na swoją niepełnosprawność, podeszły wiek lub samotność wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. O ich sytuacji można poinformować  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bądź Policję, a jeśli mamy takie możliwości osobiście możemy pomóc im w codziennych czynnościach, robiąc zakupy, donosząc lekarstwa.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada 2017 roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa warmińsko - mazurskiego:

Schronisko dla bezdomnych

Bartoszyce

Bartoszyce

Pieniężnego 10A

89 762 97 75

Noclegownia

Braniewski

Braniewo

Elbląska 55

556 208 107

Noclegownia dla osób bezdomnych

Działdowski

Działdowo

Księżodworska 23

23 697 27 04

Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Elblągu

Miasto Elbląg

Elbląg

Nowodworska 49

55 625 62 80,

81, 84

Noclegownia dla bezdomnych im. św. Brata Albeta w Elblągu

Miasto Elbląg

Elbląg

Nowodworska 49

55 625 62 80,

81, 84

Ogrzewalnia dla bezdomnych im. św. Brata Albeta w Elblągu

Miasto Elbląg

Elbląg

Nowodworska 49

55 625  62 80,

81, 84

Noclegownia przy Pogotowiu Socjalnym

Miasto Elbląg

Elbląg

Królewiecka 102

55 625 62 40,

41, 45

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR - MARKOT

Ełcki

Ełk

Dąbrowskiego 3 C, 

19-300 Ełk

502 608 676 

87 562 55 78

Schronisko Dom im. Św. Ojca Pio

Ełcki

Ełk

Kościuszki 27,

19-300 Ełk

504 070 405

Schronisko

Ełcki

Prostki

1 Maja 37,

19-335 Prostki

87 611 28 67/68

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko "Mar-Kot"

Kętrzyński

Arklity 3 

11-410 Barciany

 

604 720 486,

89 753 22 03

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot" Schronisko Mar-Kot

Kętrzyński

Sławosze 2,

11-410 Barciany

 

695 030 849,

89 333 00 00

Noclegownia

Lidzbarski

Lidzbark Warmiński

Lipowa 21

89 767 70 21

Ogrzewalnia

Lidzbarski

Lidzbark Warmiński

Lipowa 21

89 767 70 21

Noclegownia

Lidzbark Warmiński

Opin 62/11

11-130 Orneta

 

55 242 16 27

Schronisko Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"

Olecki

Olecko

Al.. Zwyciestwa 3A

605 357 527

Schronisko dla osób bezdomnych

Olsztyn

Olsztyn

Towarowa 18

89 521 04 49

Stowarzyszenie Monar Centrum Pomocy Bliźniemu Markot w Marwałdzie

Ostródzki

Marwałd

 

89 647 45 15,

89 647 44 44

Noclegownia dla osób bezdomnych

Ostródzki

Ostróda

Henryka Sienkiewicza 15

89 646 08 97

 

in