Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Ostróda

Ostróda: Wspólne służby ostródzkich policjantów i słuchaczy z WSPol-u

Każdy policjant starający się o pracę w Policji musi przejść szkolenie podstawowe. Jednym z jego elementów są zajęcia praktyczne. W środę po raz kolejny na ulicach powiatu ostródzkiego można było spotkać wspólne patrole Policji i słuchaczy Wyższej Szkoły Policji. Pod okiem ostródzkich policjantów grupa słuchaczy zdobywała policyjne szlify.

W środę w powiecie ostródzkim szkolili się nowo przyjęci policjanci. 21 kursantów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pełniło służbę z policjantami prewencji i dzielnicowymi. Po odprawie i omówieniu zadań, młodzi funkcjonariusze ruszyli w rejony służbowe. Funkcjonariusze patrolowali okolice punktów handlowych, legitymowali osoby, czuwali nad porządkiem i bezpieczeństwem w powiecie.

W ten sposób młodzi policjanci pod okiem starszych kolegów zdobywali doświadczenie i rozwijali umiejętności, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej. Dzięki wspólnym służbom z doświadczonymi policjantami, słuchacze w sposób praktyczny poznają metody pracy policji oraz uczą się prawidłowo wykonywać obowiązki służbowe.

Dodatkowe patrole w miastach i większych miejscowościach spotkały się z przychylnością mieszkańców. I jak mówią doświadczeni policjanci, wspólne służby  to obopólna korzyść. Większa liczba policjantów na ulicach to większe poczucie bezpieczeństwa. Z kolei słuchacze nabywają zawodowego doświadczenia.

jk/in

  • Wspólne patrole
    Wspólne patrole
  • Wspólne patrole
    Wspólne patrole