Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: „Jak żyć odpowiedzialnie i nie popaść w konflikt z prawem”– spotkanie policjantek z młodzieżą ponadgimnazjalną

O odpowiedzialności nieletnich, właściwym postępowaniu i zachowaniem ostrożności podczas wyjazdów zagranicznych rozmawiały policjantki z Działdowa z młodzieżą ponadgimnazjalną. Spotkania prowadzone są na terenie całego powiatu w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”.

Młodzież z Zespołu Szkół nr 1 z ulicy Grunwaldzkiej w Działdowie uczestniczyła w spotkaniu z funkcjonariuszkami miejscowej policji. Tematem spotkania była odpowiedzialność osób nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich a także problematyka związana z handlem ludźmi.

Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jakie rozróżnia się kategorie osób nieletnich, jaka odpowiedzialność ciąży na nich za popełniane czyny karalne i jakie środki wychowawcze stosuje wobec osób nieletnich sąd. Policjantki przedstawiły uczniom klas ponadgimnazjalnych film edukacyjno-profilaktyczny pt. „Życie jest jedno – to nie gra” ukazujący młodzież, która popadła w konflikt z prawem i pokrzyżowała sobie plany na przyszłość.

Policjantki zwróciły również młodzieży uwagę na wciąż aktualny problem handlu ludźmi niejednokrotnie towarzyszący podejmowanej pierwszej pracy zarobkowej i związanymi z tym wyjazdami zagranicznymi. Na co zwracać uwagę podczas takich wyjazdów, korzystaniu z ofert pracy różnych instytucji czy nowo poznanych osób, a także gdzie szukać pomocy w przypadku pojawienia się kłopotów przy okazji takiego wyjazdu – tego m.in. mogli dowiedzieć się wychowankowie liceum i technikum z Grunwaldzkiej.

 

Spotkania policji z młodzieżą ponadgimnazjalną rozpoczynającą naukę w nowej szkole stanowi stały punkt w działalności edukacyjno-profilaktycznej policji. Spotkania te i rozmowa z nieco starszymi uczniami ma na celu umocnienie w nich właściwych postaw społecznych i uświadomienie o ciążącej na nich odpowiedzialności za swoje postępowanie. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom i przestroga przed ich konsekwencjami prawnymi ma za zadanie uchronić młodych ludzi wkraczających w dorosłość przed nieodpowiedzialnym zachowaniem i popełnianiem czynów niezgodnych z literą prawa.

 

(jn/ab)