KWP: „Bezpieczna droga do szkoły” na Warmii i Mazurach - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: „Bezpieczna droga do szkoły” na Warmii i Mazurach

Przez pierwszy tydzień roku szkolnego policjanci prowadzili działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Nadzorowali miejsca w okolicach szkół i przedszkoli, wyciągali konsekwencje wobec tych, którzy łamali przepisy ruchu drogowego, a także kontrolowali autobusy szkolne.

W pierwszym tygodniu września policjanci skoncentrowali się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i przedszkoli. Nadzorowali przejścia dla pieszych, sprawdzali jak kierowcy wywiązują się z obowiązków wobec pieszych, wyciągali konsekwencje wobec tych, którzy łamali przepisy ruchu drogowego. W ciągu pięciu dni policjanci skontrolowali ponad 3600 pojazdów. Przyglądali się, w jaki sposób rodzice przywożą swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Egzekwowali też obowiązek używania pasów bezpieczeństwa oraz zgodnego z przepisami przewożenia dzieci. W trakcie działań ujawniono 420 przypadków niestosowania środków BRD w pojazdach.

Funkcjonariusze kontrolowali także stan techniczny oraz wyposażenie tych pojazdów, które dowożą dzieci do szkół. W ciągu pięciu dniu skontrolowali 125 autobusów. Podczas kontroli ujawniono kilka przypadków nieprawidłowości dotyczących m. in. braku właściwego oznakowania i wyposażenia oraz stanu technicznego pojazdu. Wszyscy kierowcy kontrolowanych autobusów byli trzeźwi.

Policjanci w rejonach przejść dla pieszych przyglądali się relacjom kierowca - pieszy. Odnotowano ponad 320 wykroczeń popełnionych przez kierowców względem pieszych. Dla 254 kierowców policyjna kontrola zakończyła się mandatem, skierowano blisko 30 wniosków o ukaranie do sądu. Także piesi są sprawcami wykroczeń- podczas policyjnych działań policjanci ujawnili 180 wykroczeń popełnionych przez pieszych, 145 osób zostało ukaranych mandatem, a 36 pouczono.

Naczelnik WRD KWP w Olsztynie mł. insp. Robert Zalewski mówi:

Działania „Bezpieczna droga do szkoły” nie zakończyły się. Przez cały rok szkolny policjanci będą cyklicznie nadzorować stan bezpieczeństwa w rejonach szkół i przedszkoli. Ważne jednak, by zarówno kierowcy jak i inni uczestnicy ruchu drogowego pamiętali o zachowaniu szczególnej ostrożności w tych miejscach. Bezpieczeństwo dzieci w ogromnej mierze zależy od nas - dorosłych.

Kętrzyn, Korsze: W trosce o bezpieczeństwo dzieci rozdali odblaski

Działania związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży szkolnej na drogach, policjanci prowadzą swoje akcje we wszystkich powiatach. To nie tylko kontrolowanie zachowań kierowców i pieszych w okolicach szkół, ale także spotkania z najmłodszymi w placówkach oświatowych. Z uczniami szkół podstawowych w Sątocznie oraz w Łankiejmach spotkali się dzielnicowi z Komisariatu Policji w Korszach. W trakcie spotkań policjanci asp. Stanisław Lewkowicz oraz sierż. sztab. Szymon Pochyliński rozmawiali z dziećmi o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Policjanci zwrócili uwagę na zagrożenia jakie czyhają na najmłodszych uczestników ruchu drogowego szczególnie w okresie zimowym. Zmienne warunki pogodowe i wcześnie zapadający zmrok skutkują gorszą widocznością i wydłużoną droga hamowania pojazdów. W takich warunkach kierowca dostrzega pieszego w ostatniej chwili, wtedy najczęściej jest za późno na jego reakcję i uniknięcie potrącenia. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na zakończenie spotkań policjanci rozdali dzieciom elementy odblaskowych ufundowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korszach, które na pewno zwiększą bezpieczeństwo naszych pociech w trakcie przemieszczania się po drogach.

Olsztyn: Działania „GIMBUS”

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci z olsztyńskiej drogówki wczoraj (11.09.2017) przeprowadzili działania „Gimbus” mające na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych środków transportu, którymi dowożone są dzieci do i ze szkoły. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych policjanci zwracali szczególną uwagę na podstawowe elementy, mające wpływ na bezpieczne dotarcie do celu. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili stan techniczny, obowiązkowe wyposażenie pojazdów oraz ich oznakowanie. Policjanci zbadali również stan trzeźwości każdego kierowcy a także skontrolowali wymagane dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. W ramach działań policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 9 gimbusów. W dwóch przypadkach zostały stwierdzone nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdów. Kierowcy tych pojazdów zostali ukarani mandatami karnymi.

Elbląg: Odblaski dla najmłodszych

Rozpoczął się rok szkolny, rozpoczęły się również spotkania policjantów z dziećmi. To właśnie podczas tych spotkań przekazywana jest wiedza na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zagrożeń i tego jak im przeciwdziałać. Na koniec spotkania uczniowie klas pierwszych otrzymują odblaskowe prezenty, które w ramach współpracy z Policją zakupiła firma General Electric. Jedno z takich spotkań inaugurujące rozdawanie nowo zakupionych odblasków odbyło się dziś w Szkole Podstawowej nr 6 w Elblągu. To na nim obecni byli policjanci ruchu drogowego oraz policjant dzielnicowy. Wspólnie przedstawili prezentację oraz rozdali dzieciom odblaski.

 • Odblaski w Elblągu #1
  Odblaski w Elblągu #1
 • Odblaski w Elblągu #2
  Odblaski w Elblągu #2
 • Odblaski w Elblągu #3
  Odblaski w Elblągu #3
 • Odblaski w Elblągu #4
  Odblaski w Elblągu #4
 • Odblaski w Elblągu #5
  Odblaski w Elblągu #5
 • Odblaski w Elblągu #6
  Odblaski w Elblągu #6

- Chcemy uświadamiać najmłodszym że bycie widocznym na drodze jest bardzo ważne, i że od tego zależy bezpieczeństwo – tłumaczy podkom. Tomasz Krawcewicz naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. – Na prezentacji pokazano nasz plakat i zdjęcia wykonane po zmroku na których występowały osoby ubrane w elementy odblaskowe oraz takie które tych elementów nie miały.

W tym roku dzięki ofiarodawcy, elbląscy policjanci otrzymali do przekazania 1400 odblasków. Oznacza to, że zostaną w nie wyposażeni wszyscy pierwszoklasiści rozpoczynający w tym roku naukę.

Podczas policyjnych wizyt u uczniów funkcjonariusze zawsze podkreślają ważną rolę elementów odblaskowych w wyposażeniu, odzieży oraz tornistrów podczas poruszania się po zmierzchu. Po takich spotkaniach maluchy dobrze już wiedzą, że elementy odblaskowe sprawiają, że są widoczni na drodze.

(MK/EP/RP/KN/TM)