Iława: Ćwiczenia na iławskim stadionie - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Iława: Ćwiczenia na iławskim stadionie

Ponad 130 policjantów z Iławy, Ostródy, Nowego Miasta Lubawskiego, Działdowa, Nidzicy wchodzących w skład III Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji wraz z Kompanią Oddziałów Prewencji Policji KWP w Olsztynie uczestniczyło w ćwiczeniach zgrywających. Odbyły się one na stadionie miejskim przy ul. Sienkiewicza w Iławie.


Trwające kilka godzin szkolenie, prowadzone przez  Zastępcę Dowódcy Kompanii III Nieetatowego Pododdziału Policji st.asp. Roberta Mazurowskiego, miało na celu doskonalenie umiejętności współdziałania wszystkich plutonów III Kompanii Nieetatowych Pododdziałów Policji wspólnie z  Kompanią Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze Ci w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego interweniują w pododdziałach zwartych. Pododdziały takie mobilizowane są w sytuacjach zagrożeń wymagających szczególnego wzmocnienia sił porządkowych. Mundurowi którzy, wyposażeni byli w tarcze, kaski i środki przymusu bezpośredniego ćwiczyli warianty przywracania naruszonego ładu i porządku. Istotą ćwiczeń była dokładność i precyzja w działaniu. Bardzo ważne było także błyskawiczne wykonywanie poleceń, które podczas działań w sytuacjach o podwyższonym ryzyku stanowi o skuteczności działania policji.

Mundurowi doskonalili tworzenie tyralier oraz kordonów. To szyki bojowe najczęściej stosowane przez zwarte pododdziały podczas zabezpieczania imprez masowych. Wspólnie z policjantami w ćwiczenia brali udział również czworonożni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz Komendy Powiatowej Policji w Iławie.
Ćwiczeniom funkcjonariuszy przyglądali się zastępca dowódcy Oddziałów Prewencji Policji KWP w Olsztynie mł. insp. Andrzej Parniewicz, zastępca dowódcy Oddziałów Prewencji Policji KWP w Olsztynie kom. Andrzej Lubowiecki, przedstawiciele Sztabu Policji KWP w Olsztynie kom. Radosław Synowiec oraz podinsp. Mariusz Lis który zarazem jest dowódcą Nieetatowych Oddziałów Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Szkolenie obserwowali również kom. Tomasz Kamiński, naczelnik Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, który przybył z dowódcami nieetatowych poddziałów policji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz mł. insp. Robert Mikusik Komendant Komendy Powiatowej Policji w Iławie wraz z Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Iławie nadkom. Rafałem Żubertowskim. 

(jk/rj)
 

 

Ładowanie odtwarzacza...