Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki” - kolejny Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Powyższe przesłanie niesie za sobą Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. W tym roku odbędzie się 7 edycja tego konkursu. Jego głównym zadaniem jest zachęcenie dzieci poprzez zabawę do refleksji nad obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w codziennym życiu i otaczającym ich świecie. Nauka poprzez zabawę, to najkrótsza droga do umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Jeżeli jesteś rodzicem lub nauczycielem dziecka z klasy I-III szkoły podstawowej zadbaj, aby uczestniczyło ono w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Dbam o swoje bezpieczeństwo”.

Właśnie ruszył VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Uczniowie klas I- III szkół podstawowych naszego województwa mogą chwycić za przysłowiowy „pędzel”, aby przekazać posiadaną wiedzę z zakresu czyhających zagrożeń, a przede wszystkim sposobów bezpiecznego zachowania. Na 12 laureatów konkursu czekają liczne nagrody i niespodzianki, które zostaną wręczone na uroczystej gali, która odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w 2 czerwca 2017 roku.

Konkurs przebiega w 3 etapach:

  1. etap szkolny – spośród wykonanych prac plastycznych szkoły wybierają nie więcej niż po 5 prac w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III) i przesyłają je do właściwych komend miejskich/ powiatowych Policji do dnia 14 kwietnia 2017r.

  1. etap powiatowy - spośród otrzymanych prac komisja powiatowa wybiera po 3 prace w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III). Komendy miejskie/ powiatowe Policji przesyłają wybrane prace ( w sumie 9 prac) do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie do dnia 4 maja 2017r.

  2. etap wojewódzki - komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac plastycznych wybiera po 4 laureatów konkursu w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III). Ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 2 czerwca 2017r.

Organizatorami konkursu są policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Patronat medialny: TVP S.A Odział w Olsztynie i Gazeta Olsztyńska.

W roku ubiegłym do konkursu przystąpiło 169 szkół podstawowych, 4220 dzieci wykonało prace plastyczne. Konkurs niewątpliwie ma duży wpływ w kształtowaniu postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych i jest dobrą okazją na zweryfikowanie i utrwalenie posiadanej wiedzy. Dlatego gorąco zachęcamy szkoły i uczniów do uczestnictwa w konkursie.

Osoby zainteresowane konkursem zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dołączonym poniżej.

(MB/TM)

Pliki do pobrania