KWP: Ślubuję! - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Ślubuję!

To słowo padło dziś z ust 24 nowo przyjętych policjantów. W tym gronie znalazło się 5 kobiet i 19 mężczyzn, którzy najlepiej przeszli procedurę rekrutacji i z największą liczbą punktów uplasowali się na najwyższych miejscach listy rankingowej. Ważne słowa ślubowania zabrzmiały w obecności komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, samorządowców, ale przede wszystkim rodzin i bliskich nowych funkcjonariuszy. Były łzy wzruszenia i gratulacje.

Kim są?
24 nowo przyjętych policjantów to 5 kobiet i 19 mężczyzn. Wszystkie panie legitymują się wyższym wykształceniem, spośród panów ma je 14. To grupa, która spośród 1500 kandydatów najlepiej przeszła proces rekrutacji i zajęła najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Dlaczego założyli mundur?

Opracowujemy w sumie około 1,5 tysiąca kandydatów, podsumowuje procedurę rekrutacji podinsp. Iwona Konieczna szefowa Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie. Motywacją, która kieruje kandydatami jest stabilna i ciekawa praca, możliwość zawodowego rozwoju i przede wszystkim służba dla innych, chęć pomocy.

Co przed nimi?

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Słowa roty ślubowania doskonale oddają charakter policyjnej służby.  Nowi policjanci będą je spełniać w OPP KWP w Olsztynie – 12, w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie – 3, w elbląskiej Komendzie Miejskiej Policji – 2, w Braniewie – 2 oraz w Iławie, Kętrzynie, Bartoszycach, Mrągowie i Szczytnie. Zanim jednak ruszą w swój pierwszy patrol przejdą szkolenie podstawowe.

 

 • Uczestnicy uroczystego ślubowania
  Uczestnicy uroczystego ślubowania
 • Poczet sztandarowy i nowi policjanci
  Poczet sztandarowy i nowi policjanci

 

Podczas uroczystości w stronę policyjnej młodzieży padły słowa od Mariana Podziewskiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jarosława Słomy Wiceprezydenta Olsztyna i Henryka Kołeckiego Wiceprzewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Policjantów. Wszyscy oni podkreślali odwagę i słuszność decyzji młodych ludzi o wstąpieniu w szeregi Policji. Zwracali uwagę na odpowiedzialność w służbie na rzecz drugiego człowieka i konieczność szerszego spojrzenia na bezpieczeństwo nie tylko regionu - naszej małej ojczyzny, ale Polski i Europy. Samorządowcy deklarowali współpracę oczekując zaangażowania w codzienną pracę na rzecz dobrego wizerunku instytucji społecznego zaufania, którą jest Policja.
Nasza duma

 

 • Przemawia Marszałek Województwa - Gustaw Marek Brzezin
  Przemawia Marszałek Województwa - Gustaw Marek Brzezin
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania
  Uczestnicy uroczystego ślubowania
 • Przemawia insp. Marek Walczak
  Przemawia insp. Marek Walczak

 

W uroczystości ślubowania wzięli udział najbliżsi nowo przyjętych policjantów. Rodzice, małżonkowie, dzieci po raz pierwszy mogli zobaczyć swoich bliskich w nowej roli, w mundurach. Wielu z nich było przejętych i dumnych. Pojawiły się łzy wzruszenia i gratulacje. Jesteśmy dumni z naszego syna, że zdecydował się służyć innym, przyjąć na siebie taką odpowiedzialność, ale tak go wychowywaliśmy. W zgodzie z innymi, poszanowaniem prawa – powiedzieli rodzice jednego z policjantów, który rozpocznie służbę w OPP KWP w Olsztynie. Kilkoro nowych policjantów kontynuuje rodzinne tradycje.
Witamy w naszym gronie i gratulujemy

 

 • Insp. Marek Walczak odczytuje słowa roty ślubowania
  Insp. Marek Walczak odczytuje słowa roty ślubowania
 • Ślubowanie nowych policjantów
  Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
  Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
  Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
  Ślubowanie nowych policjantów

 

Insp. Marek Walczak Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie witając nowo przyjętych funkcjonariuszy w naszych szeregach podkreślił nowe wyzwania, które na nich czekają. Dla wielu ze składających dziś ślubowanie, służba w Policji to spełnienie marzeń. Jednak najważniejsza w niej jest odpowiedzialność i świadomość  służby dla drugiego człowieka. Insp. Walczak przywołał treść jednego z Przykazań  Policjanta z 1938 roku „Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.”

 

 • Ślubowanie nowych policjantów
  Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
  Ślubowanie nowych policjantów
 • Insp. Marek Walczak gratuluje nowym policjantom
  Insp. Marek Walczak gratuluje nowym policjantom
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w towarzystwie nowych policjantów
  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w towarzystwie nowych policjantów

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie poprosił obecnych na uroczystości komendantów miejskich i powiatowych policji z regionu o wsparcie nowych funkcjonariuszy, a samorządowcom podziękował za obecność i współpracę. Ciepłe słowa szef warmińsko-mazurskich policjantów skierował do rodzin nowo przyjętych funkcjonariuszy. W domu jest początek naszej drogi życiowej, wychowanie, a spokój, który daje rodzina w codziennej służbie policjantów, jest niezbędny.

Po oficjalnej części uroczystości insp. Marek Walczak witał nowych policjantów, rozmawiał z nimi i ich najbliższymi życząc powodzenia i wytrwałości podczas szkolenia i dalszej służby.

 

 • Policjantka po ślubowaniu
  Policjantka po ślubowaniu
 • Policjanci po ślubowaniu
  Policjanci po ślubowaniu
 • Tata policjant
  Tata policjant
 • Policjant z rodziną po ślubowaniu
  Policjant z rodziną po ślubowaniu
 • Insp. Marek Walczak w rozmowie z policjantem
  Insp. Marek Walczak w rozmowie z policjantem
 • Insp. Marek Walczak w rozmowie z policjantką
  Insp. Marek Walczak w rozmowie z policjantką

 

af