Rozstrzygnięte

Z-t-P/55/2023

Termin składania ofert: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 7 marca 2024 r.
CPV: 34300000-0
Wartość zamówienia:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów samochodowych (3 oddzielne zadania częściowe),

Powrót na górę strony