Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UTO i urządzenia wspomagające ruch - nowe przepisy

Urządzenia transportu osobistego (UTO) i urządzenia wspomagające ruch, podobnie jak hulajnogi elektryczne, znalazły swoje miejsce w porządku prawnym. Przepisy regulujące status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni wchodzą w życie 20 maja 2021 roku. Wszystkie te urządzenia zyskały w kodeksie drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące zarówno prawa, jak i obowiązki.

Nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, dzięki której  uregulowana została kwestia popularnych hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch wchodzi w życie 20 maja 2021 roku. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń oraz prawa i obowiązki, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego. W związku z rozszerzeniem katalogu urządzeń i pojazdów służących do przemieszczania się, każdy z nowych elementów tej kategorii został ściśle określony pod względem zasad korzystania, a także praw i obowiązków ciążących na jego użytkownikach. Poniżej przedstawiamy zapisy dotyczące  UTO oraz urządzeń wspomagających ruch.

Urządzenia transportu osobistego – UTO

Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów.

Do kierowania urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

UTO: dzieci

Poruszanie się urządzeniem transportu osobistego po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenia wspomagające ruch

Urządzenie wspomagające ruch to nic innego jak to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

Użytkownik takiego urządzenia musi pamiętać o tym, że:

 • osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów
 • na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Jeśli osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch będzie korzystać z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu
 • przekraczając jezdnię osoba ta będzie obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem;

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Na temat zasad i przepisów dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych, można przeczytać na naszej stronie:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/81190,Hulajnogi-elektryczne-nowe-przepisy.html?sid=6dea1eb2507b4de380d4184264586a05

Poniższy film rozpoczyna plansza z logo i napisem Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Na kolejnych ujęciach widać animowaną przestrzeń miejską oraz urządzenia, takie jak hulajnoga, rower, autobus, deskorolka oraz postać korzystającą z hulajnogi w ruchu miejskim obok samochodu. Na kolejnych planszach omówione zostały nowe przepisy ruchu drogowego. Rysunki obrazują to co jest zawarte w treści komunikatu. Film kończy plansza z logo i napisem "Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie".

 

(mk/tz/tm)

Powrót na górę strony