Lekcja bezpieczeństwa w sieci - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Nowe Miasto Lubawskie

Lekcja bezpieczeństwa w sieci

Policjantka zajmująca się profilaktyką z nowomiejskiej komendy spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Celem spotkania było uświadomienie dzieci i młodzieży czym jest cyberprzemoc. Uczniowie mieli możliwość poznać formy i przejawy tego negatywnego zjawiska, które może dotknąć każdego użytkownika Internetu i telefonu komórkowego.

Tematem wiodącym spotkania uczniów klas VII i VIII z policjantką była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci. Głównym celem prelekcji było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać w sieci na nastoletnich użytkowników, gdyż grupą szczególnie narażoną na zagrożenia w sieci, są dzieci i młodzież. Dla tej grupy osób Internet jest nieodłącznym elementem codziennej aktywności, nauki i zabawy.

Podczas spotkania policjantka omówiła szereg negatywnych zjawisk związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak: główne obszary występowania cyberprzemocy i jej skutki, zjawisko „hejtu”, odpowiedzialność karną za cyberprzemoc oraz uzależnienie od Internetu. Zwróciła uwagę na to, że bardzo ważne jest zabezpieczanie dostępu do swoich kont na portalach społecznościowych oraz poczty w celu zapobiegania włamaniom i ochrony swoich danych osobowych. Ostrzegała uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych, zdjęć i filmów. Radziła, co robić, aby nie stać się ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Przestrzegła również przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.

lm/in