Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Logo KWP

„Policja Państwowa na północnych obrzeżach II Rzeczypospolitej w setną rocznicę jej powstania” – spotkanie autorskie i prezentacja publikacji asp. szt. Anety Lichoty

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” (Papież Jan Paweł II). Z inicjatywy insp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie autorskie i prezentacja publikacji „Policja Państwowa na północnych obrzeżach II Rzeczypospolitej w setną rocznicę jej powstania”. Spotkanie zbiegło się z rocznicą urodzin nadkom. Heliodora Gruszczyńskiego Patrona Warmińsko-Mazurskiej Policji, który urodził się 7 lipca 1892 roku.

Autorką książki jest asp. szt. Aneta Lichota, która od 16 lat jest funkcjonariuszem Policji, a obecnie pracuje w Wydziale Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjantka pisała od najmłodszych lat, zaczynając od bajek, brała udział w konkursach międzyszkolnych, które bez problemu wygrywała. Z jej talentu pisarskiego mogli korzystać koledzy i koleżanki z liceum, a potem ze studiów. Jako policjantka w 2017 roku wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim na esej pt. „Służba jest dla mnie…”, zorganizowanym w ramach Kampanii Społecznej „Służąc niesiemy bezpieczeństwo”, a który został objęty patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Wojewody Świętokrzyskiego. Napisała najlepszy esej w Polsce. Nie tylko pisze, potrafi też świetnie rysować. Jest autorką szkicu przestawiającego nadkom. Heliodora Gruszczyńskiego Patrona Warmińsko-Mazurskiej Policji. Interesuje się także muzyką i sportem. Posiada uprawnienia instruktora oraz certyfikat stopnia 2 Dan w Taekwondo WTF. Prywatnie jest mamą dwóch synów. Gdyby nie jej pisarska pasja i konsekwencja w zbieraniu informacji nie powstałaby publikacja „Policja Państwowa na północnych obrzeżach II Rzeczypospolitej w setną rocznicę jej powstania”.

 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Książka porusza kwestie związane z budowaniem struktur policyjnych w okresie 20-lecia międzywojennego, zagadnienia związane z powołaniem Policji Państwowej, jej organizacją, funkcjonowaniem i obowiązującymi w niej zasadami. Nawiązuje także do etosu służby przedwojennego policjanta. W publikacji przedstawiono sytuację panującą na ziemiach Warmii i Mazur, nawiązano do sylwetek policjantów pochodzących lub pełniących służbę na terenach obecnie znajdujących się w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego. Opracowanie kończą wspomnienia o funkcjonariuszu Policji Państwowej II RP Stanisławie Strzemeckim i jego rodzinie.

Podczas spotkania autorka książki opowiedziała, skąd zrodził się pomysł napisania publikacji, jak wyglądało zbieranie materiałów w niej zawartych, co stanowiło największą trudność w podjętej przez nią pracy, jak przebiegał proces pisania, jak udało się godzić pisanie z pracą, obowiązkami rodzinnymi, jakie uczucia jej towarzyszyły podczas pisania i jak zareagowali rodzice, gdy zobaczyli gotową książkę.

Swoimi refleksjami po lekturze publikacji asp. szt. Anety Lichoty podzielili się Sławomir Sadowski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, prof. dr hab. Piotr Majer – recenzent publikacji, Ewa i Wojciech Łapińscy – rodzina Stanisława Strzemeckiego – policjanta Policji Państwowej z okresu II Rzeczypospolitej.

 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

W spotkaniu uczestniczyli także Jarosław Babalski – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Administracji Zespolonej i Administracji Niezespolonej w województwie, Barbara Gawlicka – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, ks. proboszcz Janusz Wieszczyński, ks. prof. Andrzej Kopiczko, Magdalena Piątek – Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego nr 32 w Olsztynie, na terenie którego jest posadzony Dąb Pamięci Stanisława Strzemeckiego,  komendanci miejscy i powiatowi garnizonu warmińsko-mazurskiego i kierownictwo KWP w Olsztynie.

Dziękując zaproszonym gościom i autorce, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wręczył medale pamiątkowe specjalnie stworzone dla KWP w Olsztynie dla uczczenia jubileuszu 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
  Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

 „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przeszłości”.

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” (Marszałek Józef Piłsudski)

„Nie tylko nieznajomość historii swojego narodu, ale także historii swoich przodków jest katastrofalna w skutkach. Prędzej czy później za niewiedzę płaci się: krwią, poniewierką, niewolą, upadkiem czy zapomnieniem….” (asp. szt. Aneta Lichota)

Zachęcamy do przeczytania tej publikacji. Być może dla niektórych będzie ona motywacją do zgłębienia wiedzy na temat zbadania historii swoich rodzin.

in