Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Warmińsko-mazurscy wodniacy przygotowani do sezonu letniego

Rozpoczyna się sezon wypoczynku nad wodą. Przed nami Majówka. Wielu z nas z pewnością skorzysta z aktywności fizycznej i ten czas spędzi nad wodą. Nie pozwólmy jednak na to, aby beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich. Woda nie wybacza pomyłek. Chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Jak co roku nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają policjanci, jednak pamiętajmy, że to my sami w pierwszej kolejności odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo.

Dzisiaj na Plaży Miejskiej w Olsztynie odbyła się inauguracja sezonu wodnego. W spotkaniu uczestniczyły dzieci klas IV – VII podstawowych szkół. To specjalnie dla nich policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz ratownicy PCK przygotowali pokaz ratownictwa wodnego oraz zajęcia edukacyjne. Dzieci mogły dowiedzieć się, jak bezpiecznie spędzić czas wolny nad wodą, jak wezwać pomoc w sytuacji, kiedy ktoś tonie oraz jak udzielić pierwszej pomocy. Mogły także porozmawiać z policjantką, która jest przewodnikiem psa służbowego Nero oraz poznać zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #1
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #3
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #4
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #5
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #6
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #7
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #8
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #9
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #10
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #11
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #12
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #13
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #14
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #15
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #16
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #17
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #18
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #19
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #20
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #21
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #22
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #23
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej #24
 • Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej
  Rozpoczęcie sezonu wodnego przez policjantów na plaży miejskiej

 

Już od teraz do końca sezonu letniego policyjni wodniacy będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Jak co roku warmińsko –mazurscy policjanci będą patrolować zbiorniki wodne na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach motorowych oraz radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

W tym roku służbę na wodzie i terenach przywodnych pełnić będzie 51 policyjnych wodniaków. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki temu funkcjonariusze są w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła. Dodatkowo policyjni wodniacy systematycznie przechodzą szkolenia i ćwiczenia praktyczne, których celem jest doskonalenie i podniesienie umiejętności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby oraz w sytuacjach prowadzenia akcji ratunkowych.

Policjanci mają do dyspozycji 31 łodzi motorowych oraz na brzegu radiowozy wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego - rzutki ratunkowe, pasy ratownicze, boje ratownicze, liny asekuracyjne, kamizelki ratownicze oraz kamizelki asekuracyjne z rzutką ratowniczą.

W 2017 w akwenach Warmii i Mazur utonęło 51 osób. Jak wskazują policyjne ustalenia, znaczna część ofiar utonięć to osoby, które zanim znalazły się w wodzie piły alkohol. Funkcjonariusze przy każdej możliwej okazji przypominają o tym, by korzystając z uroków kąpieli w jeziorach, być bezwzględnie trzeźwym. Każdy organizm reaguje na alkohol zupełnie inaczej. Nie zależy to jedynie od wieku, płci, masy ciała, czy zmęczenia – zależy również od temperatury powietrza.

Należy też pamiętać o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym. Czyli takim, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być niebezpieczne zabrudzona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Nie popisujmy się przed znajomymi! Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Nie wskakujmy do wody z pomostów po zmroku. W takich warunkach znacznie wzrasta ryzyko, że nikt nie zauważy, że potrzebujemy pomocy i nikt nie będzie w stanie wskazać miejsca, w którym się zanurzyliśmy.

 

 

 

Podczas wypoczynku należy pamiętać o tym, że oprócz przysługujących nam praw, ciążą na nas także pewne obowiązki. Dlatego przypominamy i radzimy.

Skuter, czy inny sprzęt do rekreacji o mocy silnika do 10 kW

W ramach pełnionych służb na Wielkich Jeziorach Mazurskich policjanci kontrolując jednostki o napędzie mechanicznym używanych do uprawiania sportu lub rekreacji o małej mocy silnika do 10 KW sprawdzają wymagane wyposażenie oraz stan trzeźwości. Na te jednostki pływające nie są wymagane uprawnienia do pływania, czy dokumenty rejestracyjne. Niezbędna jest między innymi podstawowa wiedza zawarta w Ustawie o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000r oraz wiedza w zakresie przepisów żeglugowych obowiązujących na jeziorach objętych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, zwłaszcza znajomość znaków i sygnałów żeglugowych, zasad pierwszeństwa drogi, ponadto wskazana jest znajomość Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

Moc silnika powyżej 10 kW oraz łodzie żaglowe o długości kadłuba powyżej 7,5m

W czasie kontroli jednostek pływających o napędzie mechanicznym o mocy silnika powyżej 10 kW oraz łodzi żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5m wymaga się posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej określa że dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

 1. żeglarza jachtowego;
 2. sternika motorowodnego;

Są to podstawowe patenty wymagane w czasie kontroli jednostek pływających o podanych parametrach.

12-metrowy statek lub silnik o mocy większej niż 15 kW

Jak stanowi Ustawa o żegludze śródlądowej z dn. 21 grudnia 2000r. w przypadku kierowania statkiem używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12m lub o napędzie mechanicznym o mocy silnika większej niż 15kW, statek podlega wpisowi do rejestru statków. W tych przypadkach w czasie dokonywanej kontroli jednostek pływających przez Policję, czy Inspektora Nadzoru nad Żeglugą wymagany będzie dokument rejestracyjny.

Jeśli pływasz tzw. hausbotem, czy statkiem morskim na śródlądowych drogach wodnych

Należy nadmienić, że statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającej 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy. Jak stanowi przepis z Ustawy o żegludze śródlądowej na jachty motorowe o mocy silnika do 75kW i długości kadłuba 13m (tak zwane „Hausboty”) , których prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15km/h nie są wymagane uprawnienia, wymagane jest natomiast przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu.

W przypadku kierowania statkiem o napędzie mechanicznym używanym do uprawiania sportu lub rekreacji o mocy silnika powyżej 75kW oprócz uprawnień, dokumentu rejestracyjnego wymagany jest również dokument bezpieczeństwa statku w postaci uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

W przypadku statków morskich przebywających czasowo na śródlądowych drogach wodnych wymagane są uprawnienia, dokument rejestracji statku oraz dokument bezpieczeństwa statku.

Wyposażenie na łodzi, statku – kapoki, gaśnice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa przy uprawnianiu turystyki wodnej, statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających (mówimy tu o kajakach, rowerach wodnych, łodziach wędkarskich np.).

Następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od wielkości statku, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych. Tych wymagań nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawnia sportu lub rekreacji o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5m oraz statków bez napędu mechanicznego.

Wypoczywasz na wodzie, pływasz łodzią, po prostu bądź trzeźwy

Szlak wodny, to tak jak droga. Jeśli pływasz łodzią motorową i masz od 0 do 0,5 promila alkoholu w organizmie, odpowiesz za wykroczenie. Jeśli stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,5 promila staniesz przed sądem jako sprawca przestępstwa.

Pływanie kajakiem, rowerem wodnym, czy żaglówką bez silnika w stanie nietrzeźwości jest wykroczeniem, a jego sprawcę mundurowi mogą ukarać mandatem w wysokości nawet do 500 złotych, przymusowo wysadzą na brzeg, a sprzęt pływający zostanie usunięty z wody i odholowany do przystani na koszt właściciela.

Najczęstsze grzechy amatorów wodnych sportów, wypoczynku na łodziach

Podstawowym grzechem wszystkich korzystających z jednostek pływających jest brak nawyku zakładania na siebie kamizelki ratunkowej oraz obecność używek, nie dotyczy to tylko sterników łodzi, ale także całej załogi.

Najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji na wodzie to brawura, przecenienie swoich umiejętności i nieuwaga. Sternicy zapominają chyba, że łódź nie zatrzyma się w miejscu, jak również nie są w stanie, tak jak samochodem, wykonać szybko manewru obronnego. Przy silniejszych wiatrach chwila nieuwagi powoduje, że amatorzy żeglarstwa wpływali w burtę innej jednostki.

Bardzo częstym wykroczeniem popełnianym przez sterników było kierowanie łodzią (motorówką, skuterem wodnym o dużej mocy) bez wymaganych uprawnień, brak uprawnień do pływania lub też brak świadectwa zdolności żeglugowej.

Obecne przepisy zezwalają osobom nieposiadającym uprawnień żeglarskich na żeglowanie mniejszymi jachtami lub łodziami z silnikami o niewielkiej mocy. Nie posiadając żadnych uprawnień można pływać jachtem żeglownym o długości całkowitej nie przekraczającej 7,5 m lub jachtem motorowym z silnikiem o mocy nie przekraczającej 10 kW (ok. 13 KM). Niestety osoby te bardzo często nie mają jakiejkolwiek wiedzy na temat przepisów obowiązujących w żegludze. Nieznajomość znaków była powodem dość częstych naruszeń prawa. Najczęściej było to niedostosowanie się do znaku zakazu wytwarzania fal.

Wypoczynek na wodzie poza szlakiem żeglownym np. na olsztyńskiej Plaży Miejskiej. Policjanci radzą, o czym warto pamiętać.

Jeśli pływasz łodzią motorową

- uprawnienia

Kierowanie jachtem motorowym o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania patentu sternika motorowodnego. Patent sternika motorowodnego można uzyskać już po ukończeniu 14 lat (osoby w wieku poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW – takie ograniczenia mocy silnika, dla bezpieczeństwa wobec osób pomiędzy 14 – 16 rokiem życia).

Za niestosowanie się do powyższych przepisów można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

- holowanie narciarza – tylko z licencją

Taki sport wymaga posiadania specjalnej licencji do holowania narciarza. Licencję może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej patent sternika motorowodnego. Naruszenie tego przepisu także może kosztować sprawcę wykroczenia od 20 do 500 złotych.

- dokumenty rejestracyjne

Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych.

Statki o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW muszą posiadać uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, stwierdzające, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa określonym w art. 27 pkt 1 – 4 ustawy o żegludze śródlądowej.

Brak takich dokumentów podczas kontroli to strata przez sternika od 20 do 500 złotych.

- kontrola stanu trzeźwości

Jeśli sternik podczas kontroli ma 0,2 – 0,5 promila – odpowiada na zasadzie art. 87 kodeksu wykroczeń, jeśli powyżej 0,5 promila – odpowiedzialność na zasadzie art. 178 A kodeksu karnego, za przestępstwo.

Jeśli pływasz łodzią żaglową lub innym obiektem pływającym

- uprawnienia

Kierowanie jachtem żaglowym od długości kadłuba powyżej 7,5 m wymaga posiadania patentu żeglarza jachtowego. Patent żeglarza jachtowego można uzyskać już po ukończeniu 14 lat. Brak tego dokumentu może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

- dokumenty rejestracyjne

Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12 m lub o mocy silników powyżej 15kW, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych.

Jak nie ma takiego dokumentu – mandat wynosi od 20 – 500 zł

nietrzeźwość na żaglówce, lub rowerze wodnym

Odpowiedzialność takich osób odbywa się na zasadzie Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Jeśli żeglarz znajduje się pod wpływem alkoholu czeka go odholowanie łodzi oraz kara grzywny.

Ważne z punktu bezpieczeństwa wypoczywających

- kapoki

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku.

W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa (uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej), powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających.

Za brak kapoków można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 – 500 zł (na podstawie art. 62 pkt 2 ustawy o żegludze śródlądowej).

- nie mniej niż 100 metrów od plaży, portu

Na terenie województwa warmińsko–mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie
Nr 2 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych.

Zakaz obowiązuje od 1 maja do 30 września każdego roku. Jego złamanie to koszt od 20 do 500 złotych.

- ratownik może żądać opuszczenia plaży przez osobę nietrzeźwą

Na odpowiedzialność naraża się również osoba, która nie stosuje się do polecenia osoby zarządzającemu obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby (np. ratownik na kąpielisku) i wchodzi na obszar wodny lub odmawia opuszczenia takiego obszaru (np. kąpieliska) znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Grozi za to wykroczenie mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Policyjni wodniacy na plażach w miastach

Na plażach miejskich także można spotkać policyjne patrole wodne, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów.

tm/in

Powrót na górę strony