Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Działania kaskadowe na Warmii i Mazurach

Policjanci z Warmii i Mazur przeprowadzili ogólnopolskie działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wczoraj tj. 25 lutego br., policjanci w całym kraju prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem było  egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Ogólnopolskie działania kaskadowe były połączone z działaniami Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pn. „Młodość – Brawura - Prędkość„.

http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/42530,KWP-Dzialania-Mlodosc-Brawura-Predkosc-na-drogach-Warmii-i-Mazur-Podsumowanie-2-.html

 

Wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Natomiast kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać muszą liczyć się z konsekwencjami.

Lp.

Działania KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI

liczba policjantów ruchu drogowego biorących udział w działaniach*)

liczba innych policjantów biorących udział w działaniach*)

liczba statycznych punktów pomiaru prędkości

liczba skontrolowanych pojazdów

Pomiar z wykorzystaniem RMP i wideorejestratorów

Dane dotyczące wypadków zaistniałych w trakcie działań oraz ich skutków

województwo

liczba ujawnionych przekroczeń prędkości

liczba RMP użytych w działaniach

liczba wideorejestratorów użytych w działaniach

wypadki ogółem

wypadki z powodu niedostosowania prędkości jazdy

ogółem

liczba

zabici

ranni

liczba

zabici

ranni

1

warmińsko - mazurskie

198

38

339

826

420

92

9

1

0

0

1

0

0

 

kw

 

Powrót na górę strony