Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Działania „Młodość – Brawura – Prędkość” na drogach Warmii i Mazur. Podsumowanie 2 dni akcji

Pomimo licznych kampanii społecznych, komunikatów i apeli o przestrzeganiu ograniczeń prędkości, w dalszym ciągu znajdują się osoby, które nie stosują się do zasad ruchu drogowego, ignorując w ten sposób bezpieczeństwo swoje oraz innych. Jedną z form egzekwowania przepisów w tym zakresie są działania „Młodość – Brawura – Prędkość” przeprowadzane przez warmińsko – mazurskich policjantów. Funkcjonariusze podsumowali 2 dni akcji.

Prędkość pojazdu jest podstawowym elementem warunkującym długość drogi hamowania. Dotyczy to zarówno drogi przebytej w czasie określanym jako czas reakcji psychicznej i fizycznej kierowcy, zwłoki wynikającej z działania mechanizmów układu hamulcowego oraz właściwej drogi hamowania. Przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami na drogach naszego kraju są szczególnie niebezpieczną i niestety nagminną formą nagannych zachowań kierowców. Większość kierowców nie kojarzy faktu, że przekroczenie limitu prędkości powoduje natychmiastowy wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Taka sytuacja staje się szczególnie niebezpieczna w ruchu miejskim, na drogach gdzie występuje duże natężenie ruchu pojazdów, na odcinkach dróg, gdzie w celu poprawy bezpieczeństwa wprowadzono administracyjne ograniczenie prędkości znakami drogowymi. Infrastruktura drogowa na terenie woj. warmińsko-mazurskiego również niekorzystnie wpływa na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sytuacji, gdy kierujący przekraczają dopuszczalną prędkość.

W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych główną przyczyną wypadków spowodowanych przez kierujących na warmińsko - mazurskich drogach było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Na drugim miejscu znalazło się nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, a trzecią główną przyczyną zdarzeń drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Od lat statystyki zdarzeń drogowych dowodzą, że jednymi z najbardziej niebezpiecznych kierowców w ruchu drogowym są kierowcy w przedziale wiekowym 18-24 lat.

W województwie warmińsko-mazurskim, kierowcy w tym przedziale wiekowym w roku 2016 spowodowali 311 wypadków drogowych w których zginęło 38 osób, w 2017 – 276 w których zginęło 21 osób, a w 2018 spowodowali  już 14 wypadków.

Kierowcy w wieku 18-24 lata to grupa osób, którą cechuje  brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami. Brawura, skłonność do ryzyka połączone często z niedojrzałością  emocjonalną  prowadzą do większej liczby zdarzeń drogowym z ich udziałem.

Jedną z form egzekwowania przepisów ruchu drogowego są działania kontrolno – prewencyjne prowadzone przez warmińsko – mazurskich policjantów. Od piątku do środy na drogach Warmii i Mazur policjanci prowadzą działania pn. „Młodość – Brawura – Prędkość”.

Głównym celem działań jest ograniczanie liczby wypadków drogowych poprzez egzekwowanie, zwłaszcza od młodych kierujących, przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Działania mają także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze z komend miejskich oraz powiatowych wspierani przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie prowadzą działania w miejscach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń wykorzystując zarówno radiowozy oznakowane jak i pojazdy nieoznakowane. W trakcie akcji policjanci wykorzystują sprzęt pomiarowy m.in. wideorejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie.

Podczas 2 dni działań (piątek - sobota) policjanci na Warmii i Mazurach skontrolowali ponad 1700 kierujących, w tym ponad 260 "młodych kierowców". Funkcjonariusze nałożyli 700 mandatów za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym, w tym blisko 360 za przekroczenie dozwolonej prędkości. "Młodzi kierowcy" stanowili z tego ponad 12%. Policjanci skierowali także 30 wniosków do sądu o ukaranie kierujących, a 90 pouczyli. 44 kierowców straciło dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdów.

Przed nami kolejne dni działań.  

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Warto również podkreślić fakt, że nie zawsze konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach przez ich lekkomyślność, koszty ponoszą inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego też, policjanci będą cyklicznie prowadzić działania i dyscyplinować kierowców jeżdżących z nadmierną prędkością.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi z przepisami, w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h), policjant obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy prawo jazdy i przesyła je do starosty, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu tego dokumentu na 3 miesiące.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego bez względu na to, jaką rolę pełni - czy jest kierowcą, pieszym, jeździ na rowerze czy jest motocyklistą. Recepta dla każdego uczestnika ruchu drogowego brzmi podobnie: stosowanie się do obowiązujących przepisów, respektowanie praw innych uczestników, rozsądne i rozważne podejście do dynamicznej sytuacji drogowej, empatia i szacunek.

Policjanci ruchu drogowego dokładają wszelkich starań, by Warmia i Mazury były regionem bezpiecznym, natomiast potrzebne jest wspólne działanie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

in

Bartoszyce

 

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

 

Ełk

 

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

 

Olecko

 

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

 

Lidzbark Warmiński

 

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

Węgorzewo

 

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

 

Szczytno

 

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

 

Ostróda

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

Pisz

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

Mrągowo

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

Nidzica

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

Film Działania M-B-P w Nidzicy

Pobierz plik Działania M-B-P w Nidzicy (format mp4 - rozmiar 22.05 MB)

Nowe Miasto Lubawskie

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

Działdowo

 • Policyjne działania
  Policyjne działania
 • Policyjne działania
  Policyjne działania

 

 

 
Powrót na górę strony