Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt „Ochrona interesów finansowych UE w obszarze rolnictwa”

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w Rumunii wzięli udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej wszystkie etapy projektu „Ochrona interesów finansowych UE w obszarze rolnictwa – zintegrowane podejście, trendy, zapobiegania i zwalczanie”. Poza olsztyńskimi funkcjonariuszami w spotkaniu w miejscowości Călăraşi udział wziął także przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest partnerem projektu pn. „Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa”, realizowanego przez policję rumuńską regionu Călăraşi w ramach programu Hercule III 2014-2020 wspieranego przez Unię Europejską – OLAF/2016/D1/068.

Celem projektu jest lepsze zrozumienie metod i technik popełniania oszustw w dziedzinie rolnictwa oraz wymianę wiedzy w obszarze zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych na szkodę interesów finansowych UE (w szczegolności tych związanych z subsydiami przyznawanymi w sektorze rolnictwa). W projekcie udział biorą przedstawiciele 5 instytucji partnerskich: z Rumunii - Policja regionu Călăraşi, Bacău, Dolj, Bułgarii - Policja regionu Silistra, Mołdawii - Dyrekcja nr 3 Narodowego Inspektoratu Śledczego w Kiszyniowie oraz z Polski - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

W ramach projektu wcześniej odbyły się następujące spotkania:

 • 13-15.03.2017 - konferencja oraz warsztaty w Călăraşi

 • 11-13.04.2017 - warsztaty w Bułgarii w Silistrze

 • 13-15.06.2017 – spotkanie w Mołdawii w Kiszyniowie

 • 11-13.09.2017 – warsztaty w Olsztynie

 • 06-07.11.2017 - w Krajowej w Rumunii odbyło się spotkanie grupy, której zadaniem było opracowanie poradnika dla osób zajmujących się szkoleniami i walką z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa.

Konferencja międzynarodowa pn. „ Ochrona interesów finansowych UE w obszarze rolnictwa – zintegrowane podejście, trendy, zapobiegania i zwalczanie”, podsumowująca wszystkie etapy projektu zaplanowała została na dni 14–16.02.2018 w miejscowości Călăraşi w Rumunii. W konferencji wzięli udział:

 * funkcjonariusze KWP w Olsztynie

 • mł. insp. Edward Szydłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

 • podinsp. Krzysztof Knopik – Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie

 • podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro – p.o. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie

 • kom. Iwona Ostrowska - specjalista Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie

* przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Moderniazacji Rolnictwa w Olsztynie

 • Andrzej Helbrecht Kierownik Biura Kontroli i Bezpieczeństwa

 

 • Uczestnicy konferencji #1
  Uczestnicy konferencji #1
 • Uczestnicy konferencji #2
  Uczestnicy konferencji #2
 • Uczestnicy konferencji #3
  Uczestnicy konferencji #3
 • Uczestnicy konferencji #4
  Uczestnicy konferencji #4
 • Uczestnicy konferencji #5
  Uczestnicy konferencji #5
 • Uczestnicy konferencji #6
  Uczestnicy konferencji #6

 

 - - - - - -

Więcej na temat współpracy międzynarodowej funkcjonariuszy KWP w Olsztynie można przeczytac na naszej stronie, w zakładce „Współpraca międzynarodowa”.

 - - - - - -

During 14th to 16th of February 2018, in Călărași city, Călărași county, Romania, will be carried out the seventeen activity within the project entitled Transnational cooperation between law enforcement authorities for strengthening the activity of preventing and fighting against fraud with EU funds in the agricultural field” (OLAF/2016/D1/068), implemented by Călăraşi County Police Inspectorate. .

The international conference on theme ”Safeguarding EU funds against fraud in the agriculture sector through an integrated approach-Concepts, trends, prevention and counteracting practices" will bring together representatives of the five partner institutions involved in the project from Romania (Călăraşi County Police Inspectorate, Bacău County Police Inspectorate and Dolj County Police Inspectorate), Bulgaria (Silistra Regional Directorate), Poland (Voivodship Police Headquarters in Olsztyn) and Republic of Moldova (Directorate no. 3 of the National Investigation Inspectorate), experts within competent authorities in the field approached by the project from Romania, Belgium (European Commission – OLAF), Bulgaria, Poland and Republic of Moldova, as well as representatives of county and local public authorities, estate/land agents and farmers.

The aim of the three – days’ activity is to enhance the attendees’ expertise in the field concerned, to promote the best practices and experience and to increase the awareness concerning the relevance of protecting EU’s financial interests, by preventing and fighting against fraud in the agricultural field.

Also, the conference will constitute a proper opportunity for presenting the project final results, to summarize the project’s main achievements and outcomes, taking into account that the activity ends the project implementation period.

This event is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union. (for more information see: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en)

This communication reflects the author’s view and the European Commission is not responsible for views displayed in the publications and/or in conjunction with the activities for which the grant is used.

 

(jszo/tm)

Powrót na górę strony