Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień kandydata - dowiedz się, jak wygląda rekrutacja do Policji

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informuje, że spotkania pod nazwą „Dzień Kandydata” w związku ze stanem epidemii w Polce w dniach 18 lipca i 22 sierpnia zostały odwołane.

 

UWAGA!

 

W związku ze stanem epidemii w Polsce spotkania pn. "Dzień Kandydata" zostały zawieszone do odwołania. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Doboru KWP w Olsztynie.

 

 

Funkcjonariusze Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podjęli decyzję o kontynuacji cyklu spotkań, które prowadzone są od 2018 roku i które spotkały się z pozytywnym przyjęciem ze strony osób zainteresowanych wstąpieniem w szeregi policji.

W każdą trzecią sobotę miesiąca 2020 roku od godz. 10:00 do 14:00 osoby zainteresowane służbą w Policji mogą dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym.

Spotkania odbywają się w auli sportowej przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie. Z uwagi na duże zainteresowanie, prosimy aby kandydaci, którzy będą chcieli spróbować swoich sił na torze sprawności fizycznej, na miejscu byli już około godz. 9:45.

Terminarz spotkań:

 

- - -

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Doboru KWP w Olsztynie (kontakt na stronie internetowej KWP w Olsztynie)

Więcej na ten temat można znaleźć na naszej stronie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl oraz naszych profilach na portalach społecznościowych: Facebook i Twitter.

Na temat regulaminu sali i o tym jak przygotować się do spotkania piszemy poniżej.

Pierwszy "Dzień kandydata" -  20 stycznia 2018 r.

"Dzień kandydata" 17 lutego 2018 r.
 

"Dzień kandydata"  - 17.03.2018

 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #1
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #1
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #2
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #2
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #3
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #3
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #4
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #4
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #5
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #5
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #6
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #6
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #7
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #7
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #8
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #8
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #9
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #9
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #10
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #10
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #11
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #11
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #12
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #12
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #13
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #13
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #14
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #14
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #15
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #15
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #16
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #16
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #17
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #17
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #18
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #18
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #19
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #19
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #20
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #20
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #21
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #21
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #22
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #22
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #23
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #23
 • Dzien Kandydata - 17.03.2018 #24
  Dzien Kandydata - 17.03.2018 #24
 
"Dzień kandydata"  - 16.03.2019
 
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.
 • Kandydaci testują swoją sprawność fizyczną.

 

Regulamin Hali sportowej :

1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów oraz obuwia sportowego właściwego dla sztucznej nawierzchni hali, nie pozostawiającego zabrudzeń oraz rys. W pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obuwia zewnętrznego.

2. W przypadku korzystania z sali JUDO, korzystający zobowiązani są do zdjęcia obuwia.

3. Oprócz odzieży wierzchniej i obuwia zewnętrznego uczestnicy zajęć przed ich rozpoczęciem, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązani są do pozostawienia w szatni również wszelkich ozdób, a w szczególności biżuterii w postaci: obrączek, pierścionków, kolczyków, łańcuszków, zegarków, itp).

4. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:

punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

utrzymania czystości w obiekcie,

zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

5. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez personel obiektu oraz przez prowadzących zajęcia.

6. O wszystkich uszkodzeniach wyposażenia obiektu, w tym sprzętu i urządzeń oraz o występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

7. Jednorazowo z hali może skorzystać liczba osób adekwatna do możliwości obiektu i stanowisk na nim zainstalowanych.

8. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych form wypoczynku.

9. Sprzęt sportowy będący na wyposażeniu pomieszczeń udostępniany jest za zgodą opiekuna obiektu.

10. Za rzeczy pozostawione w szatni Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności.

Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych materiałów grożących pożarem,

środków odurzających lub substancji psychotropowych,

puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:

wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

wchodzić do pomieszczeń bez zezwolenia,

wprowadzać na teren hali zwierząt,

spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

biegania po korytarzach i schodach.

1.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

2.Zabrania się korzystania z hali oraz jej wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem:

wchodzenia, wspinania się na konstrukcję hali, siatki zabezpieczającej, itp.

używania sprzętu sportowego w sposób niedozwolony.

3.Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

4.Osoby korzystające z hali sportowej oraz z innych pomieszczeń rekreacyjno-sportowych obiektu zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.

(mb/rj/tm)

Powrót na górę strony