Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Policyjna lekcja historii

Edukacja. Zamiast tradycyjnej pogadanki o bezpieczeństwie. Uczniowie z klasy policyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie wysłuchali wykładu o historii Policji oraz wybuchu II Wojny Światowej. "Nauczycielami historii" byli policjanci oraz kombatanci ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostródzie.

W ramach porozumienia podpisanego przez kierownictwo ostródzkiej komendy z dyrekcją Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, miejscowi policjanci zadeklarowali swoją pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dotyczących funkcjonowania policyjnej formacji i przekazania uczniom klasy policyjnej niezbędnej wiedzy na temat Policji.

Wczorajsze zajęcia różniły się od tych przeprowadzonych wcześniej. Jednym z pierwszych tematów realizowanych z uczniami, była lekcja historii powstania Policji. Obecni na spotkaniu uczniowie, zostali zapoznani z tym jak wyglądała służba funkcjonariuszy Policji na ich terenie, we wcześniejszych latach. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie wymagania musieli spełnić kandydaci na policjanta, w co policjanci byli wyposażeni i jak umundurowani, ile liczył korpus policyjny w 1939 roku, a także ilu i gdzie zginęło policjantów w kampanii wrześniowej.

  • Spotkanie kombatantów z uczniami #1
    Spotkanie kombatantów z uczniami #1
  • Spotkanie kombatantów z uczniami #2
    Spotkanie kombatantów z uczniami #2
  • Spotkanie kombatantów z uczniami #3
    Spotkanie kombatantów z uczniami #3

Uczniowie klasy policyjnej z uwagą wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat Policji, a później mieli okazję poznać życiorysy kombatantów ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostródzie, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego. Kapitan w stanie spoczynku Franciszek Tomaszewski wspólnie z porucznikiem w stanie spoczynku Janem Jarmużewskim opowiedzieli o swoim dzieciństwie , dorastaniu oraz wybuchu II Wojny Światowej i toczących się walkach na różnych frontach.

Policyjna lekcja historii na pewno pozostanie w pamięci uczniów.

Jk/kw

Powrót na górę strony