Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Nowo przyjęci policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania

W sali odpraw Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się ślubowanie policjantów. To już druga w tym roku taka uroczystość. Dziś do grona warmińsko-mazurskich funkcjonariuszy dołączyło kolejnych 7 nowo przyjętych – 1 kobieta i 6 mężczyzn. Po odbyciu kursu podstawowego funkcjonariusze wrócą do jednostek macierzystych. Najwięcej, bo aż 2 policjantów ma przydział do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

Dziś o godzinie 10.00 w sali odpraw Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się drugie w tym roku ślubowanie policjantów. W szeregi garnizonu warmińsko-mazurskiego wstąpiło 7 osób. Wśród nowo przyjętych była 1 kobieta  i 6 mężczyzn. Z tej grupy 4 osoby legitymują się wykształceniem wyższym.

W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania.

Aby móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu nowo przyjęci musieli pozytywnie przejść wszystkie etapy rekrutacji. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, oprócz zdania testu z wiedzy ogólnej muszą wykazać się sprawnością fizyczną oraz doskonałym zdrowiem.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. Dwie osoby uzupełnią skład etatowy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, natomiast po 1 trafi do Komend Policji w Olsztynie, Elblągu, Działdowie, Iławie i Ostródzie.

Przypomnijmy!!!

Osoba, która pragnie założyć mundur, musi spełnić kilka warunków:

· być obywatelem polski o nieposzlakowanej opinii

· nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

· korzystać z pełni praw publicznych,

· posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

· posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

 

 

(in/rj)

Powrót na górę strony